Företagsskatter


Den här artikeln syftar till att gå igenom allt du behöver veta om vilka skatter vi betalar som företagare. Artikeln går också igenom skatternas storlek, när de ska vara inrapporterade, Skatteverkets besked om dem samt när de ska betalas in och eventuellt ut. Jag delar också med mig av mina egna tips. Jag har skrivit artiklar inom företagande och det närbesläktade området “frilansande” förut (såsom Företagskonto, Bokföringsprogram, Frilansarguiden och Konsultmäklarlistan), vilka har gjort att jag har fått många frågor på det här ämnet också. Jag driver även ett forum på webben där det ställs mycket frågor om det här (och där du också är välkommen att ställa och svara på frågor). Därför vill jag gå igenom detta grundligt och en gång för alla.

I den här artikeln har jag således försökt sammanfatta skatter som är associerade med att ha eget företag och i första hand aktiebolag (även kallat bolag genomgående i den här artikeln). Det vill säga, alla sätt på vilka vi företagare direkt eller indirekt betalar skatt till staten. Skatt är egentligen bara en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på all typ av inkomst samt försäljning av varor och tjänster. Sedan tycker jag att vi med rätta borde ställa oss frågan varför det behöver vara så himla komplicerat (och det känns heller inte som att det blir mindre komplicerat med tiden, utan snarare mer), men givet att det är som det är och det inte finns något sätt att undgå det (utan att sättas i fängelse eller straffas på annat sätt) så är det lika bra att bita i det här sura äpplet och lära sig det en gång för alla.


Anna Leijon företagsskatter artikel - delning
Jag heter Anna Leijon och är företagare. Jag känner mig ytterst ödmjuk inför det här ämnet med företagsskatter då det är så extremt komplext, men det jag har lärt mig vill jag dela med mig av.

Bara för att understödja mitt argument om att det är onödigt komplicerat kan jag nämna två exempel, nämligen införandet av jobbskatteavdraget och sedan skattereduktionen för förvärvsinkomst. Missförstå mig rätt, jag välkomnar lägre skatt för såväl företagare som privatpersoner, men varför inte bara sänka inkomstskatten istället för att introducera nya avdrag och reduktioner med jämna mellanrum. Oavsett hur det ligger till med den saken tycker jag att varje vuxen svensk medborgare borde ha koll på det det som gås igenom i den här artikeln, men särskilt om du har ambitioner att driva eget företag.

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen och även den jag förespråkar, varför jag genomgående har valt att ta det perspektivet i artikeln. Vilken bolagsform (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma med flera) som passar bäst för dig beror dock på företagets omsättning, vilket du kan läsa mer om i min Frilansarguide. Viktigt att veta är också att aktiebolag är en juridisk person och ett självständigt skattesubjekt. På företagets skattekonto i inloggat läge på Skatteverkets hemsida regleras alla dessa skatter och avgifter, vilka ska återspeglas i din bokföring. När du betalar in en skatt är det alltid till ett och samma konto hos Skatteverket, nämligen ditt företags skattekonto.


Skatteverket skattekonto anna leijon Roawr AB
Så här kan det se ut på ett företags skattekonto. Exemplet är från mitt eget företag Roawr AB och innehåller ingenting hemligt.


Några tips på en gång:

 • Ha lite mer pengar på skattekontot än “saldo: 0” och såklart inte heller ett negativt belopp. Du ser exempelvis ovan att jag i skrivande stund har +1007 kronor på mitt skattekonto för mitt företag Roawr AB. För hur bra du än är påläst och förbereder dig kommer du säkert råka ut för en oförutsedd avgift - såsom exempelvis kostnadsränta (vilken du kan läsa mer om i nedan stycken, bland annat i stycket om Skatt på utdelning) eller förseningsavgifter (vilka tyvärr är mycket vanliga och är på 625 kronor i nuläget om du exempelvis betalar in moms eller arbetsgivardeklaration för sent). Jag känner ingen företagare som inte råkat ut för förseningsavgiften vid något tillfälle.
 • Ditt saldo på ditt skattekonto (kallat konto 1630 i redovisningen) ska återspeglas i din bokföring och räknas på så vis in i ditt företags resultat. Du kan när som helst begära ut ditt överskott (positivt saldo) och betala in extra för att täcka underskott (negativt saldo).
 • För att vara på den säkra sidan kan du dessutom föra över pengarna du är skyldig någon eller några dagar innan så att pengarna inte saknas den dagen Skatteverket försöker dra dem från kontot får då får du en avgift. Det brukar dessutom ta en eller några bankdagar innan inbetalningen registreras och bokförs av Skatteverket på ditt skattekonto.
 • Skatteverket är en av få välfungerande myndigheter i Sverige, vittnar många av mina företagarvänner om, inklusive jag själv. Så även om de har ganska dryga avgifter är de bra att ha att göra med och svarar exempelvis ganska snabbt på frågor både på mail och över telefon - så nyttja det och hör av dig direkt till dem vid minsta tveksamhet!
Innehåll

Kort sammanfattning av alla företagsskatter
 • Betalningsperioder
1. Debiterad preliminärskatt
 • Typ av skatt
 • Storlek
 • Deklaration och besked
 • Inbetalning
2. Slutskatt
 • Typ av skatt
 • Storlek
 • Deklaration och besked
 • In- och utbetalning
3. Arbetsgivaravgifter
 • Typ av skatt
 • Storlek
 • Deklaration och besked
 • Inbetalning
4. Avdragen skatt på utbetald lön
 • Typ av skatt
 • Storlek
 • Deklaration och besked
 • Inbetalning
5. Skatt på utdelning
 • Typ av skatt
 • Storlek
  • Beräkning av utdelningen
  • Förenklingsregeln
  • Huvudregeln
 • Deklaration och besked
 • In- och utbetalning
6. Moms
 • Typ av skatt
 • Storlek
 • Deklaration och besked
 • In- och utbetalning
Avslutning

Kort sammanfattning av alla företagsskatter

I korthet och summerat, de skatter och avgifter som belastar företagaren, är:
 • Bolagsskatt
  • Både i form av debiterad preliminärskatt och som del av slutskatten
 • Arbetsgivaravgifter
 • Slutskatt (exklusive bolagsskatten)
 • Moms
Sedan behöver företagaren betala avdragen skatt på utbetald lön för sina anställda (även om den skatten på pappret belastar löntagaren) samt även (anser jag) planera för hur eventuellt vinstuttag skall ske ur företaget och följaktligen då skatt på utdelning (även om den skatten betalas av aktieägaren). Därför har jag även inkluderat var sitt stycke om dem i den här artikeln.

Betalningsperioder

 • Månadsvis - på förhand:
  • Debiterad preliminärskatt
 • Månadsvis - i efterhand:
  • Arbetsgivaravgifter
  • Avdragen skatt på utbetald lön (betalas av företaget åt de anställda)
 • Efter avslutat räkenskapsår:
  • Slutskatt
  • Skatt på utdelning (betalas dock av aktiebolagsägare vid händelse av utdelning)
 • Kontinuerligt - vid köp:
  • Utgående moms
 • Beroende på momsredovisningsperiod (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis):
  • Slutgiltig moms - kvittad mellan ingående och utgående moms
Allting som ska lämnas eller betalas in månadsvis har samma deadline, nämligen följande: förfallodagarna är den 17:e för januari och augusti och den 12:e övriga månader på året. Om den ordinarie förfallodagen infaller på en heldag så blir den nya förfallodagen nästa vardag. Du betalar in allt det här, oavsett när det ska in, till företagets skattekonto hos Skatteverket. (Källa: Skatteverket) Det kan också vara bra att veta att du alltid använder samma referensnummer (även kallat OCR-nummer) på alla dina inbetalningar dit. Det är ett nummer som består av tretton siffror, varav de första tolv är ditt organisationsnummer och den sista en kontrollsiffra. Du hittar det på ditt skattekonto. (Källa: Skatteverket)

Låt oss nu gå igenom respektive skatt var för sig och i tur och ordning. Jag har skrivit mer djupgående artiklar på den specifika skatten i fråga och som du kan läsa om du följer länken efter varje tabell. Jag vill också passa på att slänga in en brasklapp innan vi börjar att sådan här information kan bli utdaterad eftersom den är manuellt inhämtad (speciellt sådant som specifika datum och belopp), men jag försöker uppdatera den kontinuerligt.


Senast uppdaterad: 2022-10-21

1. Debiterad preliminärskatt

Typ av skatt Villkorlig - om vinst förväntas.
Storlek 20,6 % av den förväntade vinsten i ett bolag.
Deklaration och besked Du kan lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket senast en månad innan beskattningsårets början och om inte uppskattar Skatteverket vad du ska betala baserat på din vinst från tidigare år. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration när som helst och hur många gånger som helst under året.
Inbetalning Debiteras varje månad och på förhand.
Andra benämningar Bolagsskatt, corporate tax, företagsskatt, inkomstskatt, vinstskatt, preliminär skatt med flera.

Läs hela min artikel om Debiterad preliminärskatt här (inklusive mina tips, källor och vidare läsning).

2. Slutskatt

Typ av skatt Villkorlig - vid vinst, utbetalning av tjänstepension, innehav av försäkringar, fastigheter eller tomtmark.
Storlek
 • Vid vinst - bolagsskatt på 20,6%
 • Vid utbetalning av tjänstepension - löneskatt på 24,26%
 • Vid innehav av försäkringar - avkastningsskatt
 • Vid innehav av fastigheter eller tomtmark - fastighetsavgift och -skatt
Deklaration och besked Bolaget får sin inkomstdeklaration (även kallat inkomstdeklaration 2) från Skatteverket beroende på när räkenskapsåret slutar samt om bolaget är anslutet till en digital brevlåda eller inte.
In- och utbetalning Slutskatten betalas vid ett tillfälle efter avslutat beskattningsår. Efter att du har fått ditt slutskattebesked (efter att du har lämnat in inkomstdeklaration 2) har du 90 dagar på dig att betala in. Sista inbetalningsdatum framgår också på själva beskedet. Om du, å andra sidan, ska få tillbaka från Skatteverket för att du har betalat in för mycket sker det beroende på när du gjorde ditt bokslut.
Andra benämningar Slutgiltig skatt, slutskattesedel, restskatt, kvarskatt, skatteåterbäring, överskjutande skatt, vinstskatt, årets skatt med flera.

Läs hela min artikel om Slutskatt här (inklusive mina källor och vidare läsning).

3. Arbetsgivaravgifter

Typ av skatt Villkorlig - vid anställda och per anställd.
Storlek Totalt för inkomståret 2022 är arbetsgivaravgiften för de flesta anställda 31,42%.
Deklaration och besked Såväl betalningen av arbetsgivaravgifterna som arbetsgivardeklarationen ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån.
Inbetalning Debiteras varje månad och i efterhand.
Andra benämningar Socialavgifter, sociala avgifter, egenavgifter, soc-avgifter, F-skattesedel, f-skatt med flera.

Läs hela min artikel om Arbetsgivaravgifter här (inklusive mina tips, källor och vidare läsning).

4. Avdragen skatt på utbetald lön

Typ av skatt Villkorlig - vid anställda och per anställd.
Storlek Beror dels på vilken kommun den anställde är folkbokförd i och dels hur mycket den tjänar. Skatten består av:
 • Kommunalskatt (inklusive regionskatt)
 • Begravningsavgift
 • Public service-avgift
Samt eventuellt på plussidan:
 • Jobbskatteavdraget
 • Skattereduktion på förvärvsinkomst
Om den anställde tjänar över en viss nivå, som 2022 är 540 700 kronor, betalas dessutom statlig inkomstskatt på 20% på beloppet som överstiger den nivån.
Deklaration och besked Såväl betalningen av arbetsgivaravgifterna, den avdragna skatten och arbetsgivardeklarationen ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån.
Inbetalning Debiteras varje månad och i efterhand.
Andra benämningar Inkomstskatt, löneskatt, skatt på lön, inkomstbeskattning, A-skattesedel, skattetabell, skattesats, källskatt med flera.

Läs hela min artikel om Avdragen skatt på utbetald lön här (inklusive mina källor och vidare läsning).

5. Skatt på utdelning

Typ av skatt Villkorlig - vid utdelning.
Storlek
 • För företaget: se stycket om slutskatt
 • För aktieägarna: 20% på inkomst av kapital gäller för utdelningen
Deklaration och besked
 • För företaget: se stycket om slutskatt
 • För aktieägarna: inkomstdeklaration 1 (tillsammans med K10-blanketten) skulle vara inlämnad senast 2 maj 2022. När du sedan får ditt slutskattebesked beror på en rad faktorer, men du får det dock senast i december oavsett
In- och utbetalning
 • För företaget: se stycket om slutskatt
 • För aktieägarna:
  • Vid skatteåterbäring: om du ska få skatteåterbäring beror utbetalningsdatumet på en rad faktorer (samma faktorer som när du får ditt slutskattebesked), men du får det dock senast i december oavsett.
  • Vid kvarskatt: ska vara betald senast 14:e november 2022.
Andra benämningar Slutskatt, kvarskatt, restskatt, skatteåterbäring, aktieutdelningsskatt, kapitalskatt med flera.

Läs hela min artikel om Skatt på utdelning här (inklusive mina tips, källor och vidare läsning).

6. Moms

Typ av skatt Villkorlig - vid inköp.
Storlek Det finns tre olika nivåer på momsen, nämligen 25, 12 och 6 % moms. Den generella momssatsen är 25 % om inget annat anges.
Deklaration och besked
  Beror på din momsredovisningsperiod som kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
In- och utbetalning Inbetalning och deklarering sker samtidigt och enligt din period, medan utbetalning från Skatteverket sker något senare.
Andra benämningar Mervärdesskatt, mervärdesomsättningsskatt, VAT (value added tax), skatt på försäljning, indirekt varuskatt, konsumtionsskatt, varuskatt, momspengar, utgående moms, ingående moms, omvänd moms, EU-moms med flera.

Läs hela min artikel om Moms här (inklusive mina källor och vidare läsning).

Avslutning


Jag har skrivit den här artikeln för att jag är intresserad, investerad och engagerad i frågor som berör bland annat företagande. Jag anser att instegsbarriärerna till att, exempelvis, starta företag, är alldeles för höga och med artiklar som denna ämnar jag sänka dem. Jag tycker att vi borde bli fler företagare i det här landet. Jag vill göra informationen tillgänglig och lättförståelig för alla. Det finns många bra källor, såsom Skatteverket och Verksamt, men det finns också mer tveksamma källor med framförallt kommersiellt intresse. Gemensamt för alla etablerade källor är att de är rätt svåra att förstå sig på, varför jag försöker förklara de här ämnena på ett enklare sätt och fokusera på det som verkligen är viktigt istället.

Jag har skrivit många tidigare populära artiklar på relaterade ämnen, som jag också nämnde i början av artikeln, såsom Bokföringsprogram - en jämförelse, Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror, Frilansarguiden - steg för steg, Lista på banker som har företagskonto och Lista på konsultmäklare i Sverige. Jag skriver dessa artiklar för att jag resonerar som så att när jag ändå behöver läsa på och lära mig själv kan jag lika gärna sammanfatta och lära ut till andra och slå två flugor i en smäll. Min förhoppning är att det tar mindre tid för dig att lära dig än det gjorde för mig och att vi på så vis ökar produktiviteten i samhället och även den gemensamt ägda informationsbankens omsättning i praktiken.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till med ditt företagande!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.