Slutskatt


Den här artikeln är en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Nu går vi djupare in på vad slutskatt är.

Typ av skatt Villkorlig - vid vinst, utbetalning av tjänstepension, innehav av försäkringar, fastigheter eller tomtmark.
Storlek
  • Vid vinst - bolagsskatt på 20,6%
  • Vid utbetalning av tjänstepension - löneskatt på 24,26%
  • Vid innehav av försäkringar - avkastningsskatt
  • Vid innehav av fastigheter eller tomtmark - fastighetsavgift och -skatt
Deklaration och besked Bolaget får sin inkomstdeklaration (även kallat inkomstdeklaration 2) från Skatteverket beroende på när räkenskapsåret slutar samt om bolaget är anslutet till en digital brevlåda eller inte.
In- och utbetalning Slutskatten betalas vid ett tillfälle efter avslutat beskattningsår. Efter att du har fått ditt slutskattebesked (efter att du har lämnat in inkomstdeklaration 2) har du 90 dagar på dig att betala in. Sista inbetalningsdatum framgår också på själva beskedet. Om du, å andra sidan, ska få tillbaka från Skatteverket för att du har betalat in för mycket sker det beroende på när du gjorde ditt bokslut.
Andra benämningar Slutgiltig skatt, slutskattesedel, restskatt, kvarskatt, skatteåterbäring, överskjutande skatt, vinstskatt, årets skatt med flera.

Som jag beskrev i den tidigare artikeln om Debiterad preliminärskatt så utgörs företagets slutskatt delvis av den slutgiltiga bolagsskatten. Slutskatten utgörs delvis också av fler skatter och avgifter som aktiebolaget kan tänkas behöva betala efter avslutat beskattningsår.

Typ av skatt

Slutskatten är en aggregerad proportionell skatt som består av flera ingående delar. Efter beskattningsåret i frågas deklaration skickats in beslutar Skatteverket om ditt slutskattebesked där den slutliga och faktiska slutskatten (inklusive bolagsskatten) framgår för det året, vilket kan leda till såväl kvarskatt (betala in mer) som överskjutande skatt (få tillbaka).

Storlek

Om vi granskar blanketten Inkomstdeklaration 2 ser vi vilka delar som tas med i beräkningen av slutskatten, nämligen följande. Deras storlek framgår också eller är länkade till för vidare läsning:
  • Inkomstskatt (bolagsskatten på 20,6% av vinsten i ett bolag)
  • Särskild löneskatt på pensionskostnader (24,26% av beskattningsunderlaget ska betalas vid utfäst tjänstepension). Läs mer här: edeklarera.se.
  • Avkastningsskatt (skatt på försäkringar så som exempelvis kapitalpension, kapital- och pensionsförsäkringar). Läs mer här: edeklarera.se.
  • Fastighetsavgift och -skatt (betalning av fastighetsskatt krävs vid innehav av obebyggd tomtmark, ägarlägenheter, små- och bostadshyreshus, industrienheter och elproduktionsenheter). Läs mer här: edeklarera.se.

Om företaget inte betalar ut tjänstepension, innehar försäkringar, fastigheter eller tomtmark består alltså slutskatten enbart av bolagsskatten. Oavsett brukar bolagsskatten vara den allra största delen, varför slutskatten ibland också lite slarvigt enbart kallas för det.

Deklaration och besked

Bolaget får sin inkomstdeklaration (även kallat inkomstdeklaration 2) från Skatteverket beroende på när räkenskapsåret slutar samt om bolaget är anslutet till en digital brevlåda eller inte. Bolaget fyller i deklarationen som sedan ska skickas tillbaka för att deklarera eventuell bolagsskatt bland annat. Läs mer om exakta datum här skatteverket.se.

När det kommer till deklarering och sista dag för att lämna in inkomstdeklaration 2 gäller följande. De flesta har samma räkenskapsår som kalenderår och således bokslutsdatum 31:a december. Därför ska de senast 3:e juli 2023 ha lämnat in inkomstdeklarationen om det sker manuellt på papper och skickas in via brev och 1:a augusti 2023 om du skickar in digitalt (du kan förvänta dig liknande datum 2024 och följande år). Observera att du har andra datum om du har brutet räkenskapsår - det vill säga, ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret 1:a januari till 31:a december. Läs mer om exakta datum här: skatteverket.se.

In- och utbetalning

Slutskatten betalas vid ett tillfälle efter avslutat beskattningsår. Efter att du har fått ditt slutskattebesked (efter att du har lämnat in inkomstdeklaration 2) har du 90 dagar på dig att betala in. Sista inbetalningsdatum framgår också på själva beskedet. De flesta som har skatt att betala, så kallad kvarskatt, får sitt slutskattebesked i augusti och ska ha betalat bolagsskatten senast den 14:e november 2022. Vissa får dock sitt besked i december och ska då ha betalat 13:e mars 2023. (källa: skatteverket.se) Läs mer om när kvarskatten ska vara betald (vilket alltså är underskott på skattekontot) här: skatteverket.se.

Om du, å andra sidan, ska få tillbaka från Skatteverket i efterhand (det vill säga, få skatteåterbäring och en utbetalning för att du har betalat in för mycket skatt) sker det beroende på när du gjorde ditt bokslut. Läs mer om exakta datum här: skatteverket.se.

Skatteverket betalar ut överskjutande skatt (vilket alltså är överskott på skattekontot) till det bankkonto som du har anmält beroende på när du gjorde ditt bokslut. Har du inte anmält ett bankkonto finns pengarna kvar på bolagets skattekonto och du behöver aktivt gå in själv och begära att få dem utbetalda.

Avslutning

Som jag sade i början av artikeln är den här artikeln en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.