Debiterad preliminärskatt


Den här artikeln är en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Nu går vi djupare in på vad debiterad preliminärskatt är.

Typ av skatt Villkorlig - om vinst förväntas.
Storlek 20,6 % av den förväntade vinsten i ett bolag.
Deklaration och besked Du kan lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket senast en månad innan beskattningsårets början och om inte uppskattar Skatteverket vad du ska betala baserat på din vinst från tidigare år. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration när som helst och hur många gånger som helst under året.
Inbetalning Debiteras varje månad och på förhand.
Andra benämningar Bolagsskatt, corporate tax, företagsskatt, inkomstskatt, vinstskatt, preliminär skatt med flera.

Bolagsskatt är skatt på vinsten i ett bolag och betalas på förhand genom den så kallade preliminära skatten (eller debiterad preliminärskatt). Preliminär skatt är alltså den förväntade bolagsskatten det kommande året (källa: edeklarera.se). Skatteverket beslutar i början av varje beskattningsår hur mycket du ska betala och som företagare ansvarar du för att bolaget betalar detta. (källa: ekonomipartner-kd.se)

Bolagsskatten summerar alltså till den totala skatt som företaget ska betala på vinsten, vilken uppskattas av Skatteverket och betalas på förhand, och redovisas i inkomstdeklarationen och därefter slutgiltigt fastställs i efterhand. Den inbetalda debiterade preliminärskatten kvittas alltså mot den faktiska bolagsskatten. Se mer under avsnittet om Slutskatt. Det här avsnittet behandlar enbart bolagsskatten som betalas på förhand, det vill säga den debiterade preliminärskatten. (källa: verksamt.se)

Om bolaget inte gör vinst, behöver det inte betala någon bolagsskatt. Bolagsskatten är en statlig skatt. Till skillnad från för löntagare, som kan betala både statlig och kommunal (inklusive regional) skatt, så betalar bolag endast statlig skatt. Bolagsskatten baseras på den skattepliktiga vinsten, det vill säga efter att alla avdrag har gjorts.

Tips:

  • En viktig poäng är att du som aktiebolagsägare kan styra i stor utsträckning hur mycket vinst du vill göra (och således hur mycket bolagsskatt du ska betala) genom exempelvis löneuttag och utdelning. Läs mer i min artikel Skatt på utdelning. (källa: bjornlunden.se)
  • Har bolaget gått med förlust tidigare år ska det kvittas mot framtida vinst och påverkar på så vis bolagsskatten (källa: arsredovisning-online.se).
  • Notera att bolagsskatten betalas före bolaget betalar ut eventuell utdelning. Sedan beskattas även utdelningen av aktieägaren (så kallad skatt på utdelning). Läs mer i min artikel Skatt på utdelning (källa: edeklarera.se).
  • Första året som företagare blir den debiterade preliminärskatten speciell eftersom det kan vara svårt att uppskatta på förhand. Jag uppgav “omsättning: 0” eftersom jag var så osäker. Därmed betalade jag således ingenting i debiterad preliminärskatt första året, utan allting året efter vid slutskatten istället.

Typ av skatt

Bolagsskatten utgörs av en procentsats och är samma för alla och oberoende av hur stor vinsten är i bolaget. Detta resulterar i att din debiterade preliminärskatt blir lika stora belopp som ska betalas in kontinuerligt varje månad över beskattningsåret (det vill säga, under samma år som du har inkomsten) och summera till din totala förväntade bolagsskatt.

Storlek

Bolagsskatten är på 20,6% av vinsten i ett bolag (från och med 1:a januari 2021 - tidigare var den 21,4%) (källa: skatteverket.se). Ännu tidigare har vi haft så hög bolagsskatt som 52% i Sverige på 80-talet, men den har sänkts successivt sedan dess. Det görs framförallt för att ha positiv inverkan på tillväxt och för att stora bolag ska redovisa sina vinster i Sverige. (källa: bjornlunden.se)

Deklaration och besked

På förhand kan företagare med F-skatt lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. I den preliminära inkomstdeklarationen ska du ta upp alla inkomster och avdrag som du räknar med att ha under det kommande året. Baserat på dessa uppgifter beräknar Skatteverket din debiterade preliminärskatt. Om du vill lämna in en sådan här preliminär inkomstdeklaration ska den vara inne hos Skatteverket senast en månad innan beskattningsårets början. (källa: bjornlunden.se)

Väljer du att inte lämna någon preliminär inkomstdeklaration beräknar Skatteverket den här skatten enligt en schablonmetod som baseras på föregående beskattningsår (källa: innecta.se) och gör alltså antaganden att nästa år kommer att gå ungefär likadant för företaget som det föregående. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration när som helst och hur många gånger som helst under året. (källa: skatteverket.se)

För att exemplifiera får jag mitt besked om min debiterade preliminärskatt i december från Skatteverket om vad den ska bli det kommande året, men det beror på när ditt räkenskapsår slutar. Mitt räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Inbetalning

Bolagsskatten debiteras som debiterad preliminärskatt och om du går in på Skatteverkets hemsida och på ditt företags skattekonto beskrivs posten som “Debiterad preliminärskatt”. Denna skall betalas in på förhand varje månad från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång. (källa: skatteverket.se)

Avslutning

Som jag sade i början av artikeln är den här artikeln en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.