Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror


När jag småpratar med nya bekantskaper och jag råkar nämna att jag är frilansande konsult och egenföretagare leder det oftast till en kaskad av följdfrågor. Jag trivs med att hålla låda så jag vill inte nödvändigtvis förändra någonting utifrån det perspektivet, men ur ett allmänbildningsperspektiv skulle jag se det som positivt om fler hade större inblick i vad det faktiskt innebär. Eftersom jag tycker att det borde vara allmän kännedom bland konsulter, men har förstått att det faktiskt är väldigt få som vet vad skillnaderna är mellan att vara anställd konsult och frilansande konsult (frilanskonsult), så vill jag redogöra för det i den här artikeln. Som tidigare anställd konsult, men numer frilanskonsult, har jag erfarenhet av båda uppläggen och en inblick i deras för- och nackdelar.

Jag vill dela med mig av detta för att jag vill främja en öppen och transparent arbetsmarknad där individer kan fatta informerade beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Tyvärr är dock den information som finns tillgänglig både svårtolkad och svåråtkomlig, vilket konsultbolag drar nytta av. Således vill jag minimera det kunskapsövertag som jag anser att konsultbolag har för att individer i större utsträckning ska kunna fatta egna beslut kring hur de vill att deras anställningsform ska se ut.

Anna Leijon up on rooftopp terrass


I ett försök att agera folkbildare och förkämpe för tjänstemännen och de anställda konsulterna ute i landet försöker jag därför redogöra för de objektiva skillnaderna mellan en tillsvidareanställning och frilansande i den här artikeln. Jag vill också tillägga att jag utgår från mina egna och min bekantskapskrets erfarenheter som framförallt begränsas av IT-sektorn och min utbildningsbakgrund som civilingenjör. Jag vill också klargöra att du som aktiebolagsägare räknas som anställd i ditt eget bolag rent juridiskt sett och utifrån Försäkringskassans perspektiv (försäkringskassan.se). Med det sagt hoppar vi rakt in i de olika delar som ett klassiskt anställningskontrakt består av och vad deras motsvarigheter är för frilanskonsulter.


Senast uppdaterad: 2024-05-03


Kontraktsmässiga skillnader (skillnader på pappret)


De olika delarna som ett anställningskontrakt vanligtvis består av är:


1. Uppsägningstid
2. Anställning
3. Semester och semesterersättning
4. Semesterupplägg
5. Sjukersättning
6. Friskvårdsbidrag
7. Utrustning
8. Pensionförsäkring
9. Resor i uppdraget
10. Aktiviteter, representation
11. Föräldraersättning
12. Bolån
13. Lön

Låt oss nu i tur och ordning gå igenom de ingående delarna och där "Anställd" motsvarar ett exempel på en tillsvidareanställning enligt kontrakt och där "Frilanskonsult" motsvarar ett exempel på en frilansande konsult som är på uppdrag enligt avtal via sitt eget aktiebolag.


1. Uppsägningstid

 • Anställd: 3 månader
 • Frilanskonsult: 1 månad under uppdrag, men även utan uppdrag kan du ta ut lön från bolaget så länge som du har pengar kvar i bolaget
2. Anställning

 • Anställd: Först provanställning i 6 månader och sedan tillsvidareanställning
 • Frilanskonsult: X antal månader i taget (ofta skrivs kontraktet på tre månader och förlängs exempelvis halvårsvis)
3. Semester och semesterersättning

 • Anställd: Betald, 0,43 % för sparad semester
 • Frilanskonsult: Det är vanligt att ta ut lön via bolaget, som vilken månad som helst, men det går självklart inte att fakturera under semestern
4. Semesterupplägg

 • Anställd: 25 dagar
 • Frilanskonsult: Enligt överenskommelse under uppdrag och obegränsat mellan uppdrag
5. Sjukersättning

 • Anställd: Utöver det som Försäkringskassan betalar ut brukar företag betala 80 % av lönen dag 2-14 och med en karensdag. Om du är sjuk längre än så får du ersättning från Försäkringskassan eller i enlighet med den sjukförsäkring som företaget eventuellt har tecknat. Det är vanligt bland företag att teckna en sjukförsäkring som exempelvis tjänstepension & sjukförsäkringen ITP (ptk.se)
 • Frilanskonsult: Givetvis kan även egenföretagare teckna sjukförsäkring för sina anställda. Utan sjukförsäkring gäller dock följande: ingen ersättning fram till och med dag 14. Sedan kan du, som vilken anställd som helst, ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Du får knappt 80 procent av det du beräknar att ta ut som lön från företaget, men högst 791 kronor per dag före skatt (försäkringskassan.se)
6. Friskvårdsbidrag

 • Anställd: 5 000 kr är öronmärkta per år (som inte går att omvandla till annat och som går förlorade från den anställdes perspektiv om de inte nyttjas). Långt ifrån alla företag ger dock hela beloppet till sina anställda
 • Frilanskonsult: Som egenföretagare kan du alltid ta hela beloppet på 5 000 kr som är valfria att använda (pengarna stannar givetvis annars i bolaget och går att ta ut som lön om de inte används till friskvård, exempelvis). Beloppet är skattefritt (skatteverket.se)
7. Utrustning

 • Anställd: Det är vanligt att företag står för mobil, mobilabonnemang och dator
 • Frilanskonsult: Utrustning som behövs för att utföra arbetet, som mobil, mobilabonnemang och dator, kan köpas och tecknas via ditt eget bolag. På uppdraget får du dock ibland låna den utrustning som behövs för att utföra uppdraget, som exempelvis dator och ibland telefon
8. Pensionförsäkring

 • Anställd: Alla löntagare omfattas av den allmänna pensionen (pensionsmyndigheten.se). Ofta får dock tillsvidareanställda tjänstepension inbetalad utöver lönen enligt den pensionsförsäkring som företaget eventuellt har tecknat. Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP (som gäller för tjänstemän inom den privata sektorn) är som sagt vanlig och företagen betalar ofta omkring några procent av baslönen till de anställdas pension (wikipedia.org/wiki/ITP). För att ge ett konkret exempel från den vanliga och kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 1 så betalar din arbetsgivare in 4,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (som motsvarar en lön på 571 500 kr per år eller 47 625 kr per månad för 2024) och 30 % på den lönen som överstiger det beloppet (konsumenternas.se). Notera att även om din arbetsgivare inte är med i facket och har signerat ett kollektivavtal kan de, via ett så kallat hängavtal, ändå följa ITP (verksamt.se), vilket kan vara värt att kolla upp när du själv gör jämförelsen. Med en lön på 42 000 kr motsvarar det en avsättning till pensionen på 18 900 kr per år.
 • Frilanskonsult: Egenföretagare omfattas givetvis av den allmänna pensionen, som vilken löntagare som helst. Utöver det är det sedan upp till en själv som egenföretagare att bestämma hur mycket som ska avsättas till sparande till pensionen. Beloppet är avdragsgillt
9. Resor i uppdraget

 • Anställd: Betalda
 • Frilanskonsult: Förhandlingsbart enligt kontrakt. Betalas annars på bolaget
10. Aktiviteter, representation

 • Anställd: Betalda
 • Frilanskonsult: Ej betalda. Betalas dock på bolaget (enligt konstens alla bokförings-, moms- och skatteregler)
11. Föräldraersättning

 • Anställd: Utöver den ersättning som du har rätt till via Försäkringskassan så betalar vissa företag ut ytterligare ersättning till sina anställda under föräldraledigheten, men annars gäller samma villkor för egenföretagare som för anställda. Exempelvis kan vissa företag ge upp till 80 % av fast lön utöver det som Försäkringskassan betalar ut under en anställds föräldraledighet. På en lön på 42 000 kr (som är det genomgående exemplet som jag kommer att använda) så är det alltså 33 600 kr före skatt. Med det här exemplet får anställda 3 930 kr mer i månaden 81,25 % av tiden och 28 200 kr mer i månaden 18,75 % av tiden som föräldraledig
 • Frilanskonsult: Som för anställda så baseras ens ersättning på ens inkomst från sitt företag (den sjukpenninggrundande inkomsten, så kallad SGI). 81,25 % av den totala föräldraledigheten får du ungefär 80 procent av din SGI, dock som mest 989 kronor per dag före skatt (alltså 29 670 kr i månaden före skatt). För de övriga 18,75 % av dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (försäkringskassan.se)
12. Bolån

 • Anställd: Vissa företag hävdar att de kan fixa bättre deals vad gäller räntan vid bolån
 • Frilanskonsult: Till en början kan banker anse det som en större risk för egenföretagare att ta bolån privat, men efter ett års stabilt egenföretagare ser de inte dig som en större risk, enligt min bankkontakt. Det kan också vara så att att du får bättre bolånedeals med banken du har företaget hos då de kan se företagets kapital som en typ av säkerhet

Lönemässiga skillnader (skillnader i plånboken)


De allra flesta konsulter fakturerar på timbasis, såväl anställda konsulter som frilanskonsulter. Enligt min erfarenhet kan konsultbolagen (som anställer konsulter och oftast har säljteam bakom sig) fakturera mer. De är helt enkelt bättre på att förhandla och har dedikerade säljare som jobbar med att enbart sälja konsulter. Konsultbolagen hävdar givetvis att de ger ett slags mervärde och därför rättfärdigar det dem att fakturera mer, men personligen tycker jag att egenkonsulter känner än mer personligt ansvar än anställda konsulter och därför anstränger sig ännu mer, vilket borde motivera högre ersättning för egenkonsulter. Nåväl, i vilket fall som helst så skulle jag våga påstå att det är vanligt att skillnaden är 10-30 %. Med andra ord kan det skilja i vad du kan fakturera för dina timmar beroende på om du är frilanskonsult eller anställd, men det är troligtvis mest rimligt att räkna med att du kan fakturera mindre som egen än som anställd.

stock photo of money and calculator


Här följer ett räkneexempel för att illustrera hur det fungerar. För enkelhetens skull har jag valt att räkna med att frilanskonsulten fakturerar 1 000 kr per timme för en semi-junior konsult. Enligt mina erfarenheter kan en frilanskonsult fakturera omkring intervallet 700 - 1 400 kr per timme. Jag har även antagit att företaget som den anställda konsulten är anställd på fakturerar 20 % mer, alltså 1 200 kr i timmen.


13. LönDe tre olika lönerna som jag kommer att jämföra är följande:

 • Anställd konsult: ersättningen består av lön och de pengar som företaget får in som intäkter för konsulten, utöver konsultens lönekostnad, tillfaller företaget och konsulten har ingenting att säga till om vad gäller dessa pengar, till skillnad från för de två frilanskonsulterna som ju är ensamma aktiebolagsägare
 • Frilanskonsult 1: Skatte- och ledighetsoptimerande frilanskonsult, enligt undre brytpunkten (skatteverket.se)
 • Frilanskonsult 2: Löneoptimerande frilanskonsult (vilket skulle kunna jämföras med hur en anställd förhåller sig till sin lön) och konsulten går således plus minus noll i bolaget och tar ut maximal lön

Första tabellen är på timbasis. För den anställda tillfaller 855 kronor företaget, medan frilanskonsult 1 sparar resten i bolaget och frilans konsult 2 tar ut allting som lön. Den enda kostnaden som frilanskonsulterna har är till konsultmäklare som vanligtvis tar 10 %.

Tre jämförelser: Anställd Frilanskonsult 1 Frilanskonsult 2
Uppdelat per timme
Intäkter & kostnader
Företaget fakturerar per timme 1 200 1 000 1 000
Kostnader mellanhänder/overhead 855 100 100
Intäkt till företaget 1200 900 900
Utgifter & inkomster
Arbetsgivaren betalar för den anställde 345 345 900
Bruttolön till den anställde 263 263 685
Nettolön till den anställde 198 198 385


Andra tabellen är på månadsbasis och jag räknar med 160 timmar. Först går jag igenom alla skatter, avgifter och avdrag för att sedan illustrera lönekostnaden och hur mycket pengar som är kvar i bolaget. För den anställde är kostnader för mellanhänder/overhead samma sak som "pengar kvar i företaget efter den anställdes lön".

Tre jämförelser: Anställd Frilanskonsult 1 Frilanskonsult 2
Uppdelat per månad (160 timmar)
Skatter, avgifter & avdrag
För den anställde
Sociala avgifter - Arbetsgivaravgift, 31,42 % 13 196 13 196 34 428
Inkomstskatt skattetabell 30, kolumn 1, 29,82 % 12 524 12 524 32 674
Statlig inkomstskatt (20 % över 42 030) och värnskatt (25 % över 58 580) 0 0 16 056
Begravningsavgift, 0,07 % 29 29 77
Jobbskatteavdrag - baseras på lönen 2 344 2 344 631
Public service-avgift 112 112 112
Summa skatter, avgifter och avdrag för den anställde 23 518 23 518 82 716
Intäkter, utgifter & inkomster
Intäkt till företaget 192 000 144 000 144 000
Arbetsgivaren betalar för den anställde 55 196 55 196 144 000
Bruttolön till den anställde 42 000 42 000 109 572
Nettolön till den anställde 31 678 31 678 61 599
Pengar kvar i företaget efter den anställdes lön 136 804 88 804 0


Tredje tabellen är på årsbasis och jag räknar med 11 fakturerande månader per år samt utdelning för frilanskonsult 1, enligt det mest optimala skatteupplägget. Jag visar inte någon utdelning eller bolagsskatt för den anställda eftersom konsultbolaget troligtvis använder pengarna i bolaget och således inte behöver betala bolagsskatt på vinsten över ett räkenskapsår plus att oavsett om de gör det så har den anställda ingenting med det att göra, varken vad det gäller bolagsskatt eller utdelning i företaget.

Tre jämförelser: Anställd Frilanskonsult 1 Frilanskonsult 2
Uppdelat per år
Rörlig lön (11 fakturerande månader per år inklusive utdelning
Utdelning som kostnad för företaget inklusive bolagsskatt på 21,4 % 0 214 999 0
Utdelning före skatt 0 177 100 0
Utdelning efter skatt på 20 % 0 141 680 0
Skatter, avgifter, inkomst & utdelning
Skatt (ej inkl bolagsskatt eller arbetsgivaravgift) 123 865 123 865 575 676
Skatter, avgifter & bolagsskatt (enbart bolagsskatt för frilanskonsult 1) 282 221 518 575 988 806
Bruttolön till den anställde ink utdelning 504 000 681 100 1 314 864
Nettolön till den anställde ink utdelning 380 135 521 815 739 188
Pengar kvar i företaget efter den anställdes lön och utdelning (räknar enbart med utdelning till konsult 1) 1 504 840 761 840 0
Pengar kvar i företaget efter den anställdes lön, utdelning & bolagsskatt på vinsten över ett räkenskapsår - 598 806 0
Antal månadslöner den anställde kan ta ut baserat på pengarna som är kvar i företaget 0 11 0


Fjärde och sista tabellen är enbart en jämförelse baserat på siffrorna ovan.

Procentuell jämförelse Bruttolön - Frilanskonsult 1 vs Anställd Nettolön - Frilanskonsult 1 vs Anställd Bruttolön - Frilanskonsult 2 vs Anställd Nettolön - Frilanskonsult 2 vs Anställd
Konsultlön/anställds lön 135 % 137 % 261 % 194 %
Övrigt + 11 månadslöner kvar i bolaget och ink utdelning + 11 månadslöner kvar i bolaget och ink utdelning


Jag tycker att en av de viktigaste slutsatserna baserat på den här tabellen är att du som anställd konsult betalar din mellanhand/overhead (din arbetsgivare) 855 kr i timmen eller 71,25 % av det du fakturerar. Om du istället är frilanskonsult är den siffran 100 kr och går till konsultmäklare, vilket är 10 % av det du fakturerar. 90 % av det du fakturerar tillfaller ditt eget bolag och som du kan roa dig med att ta ut ur bolaget på exempelvis ett skatte-, ledighets- eller löneoptimerande sätt. Om du vill gå plus minus noll i ditt eget bolag (vilket kan likställas med det du gör som anställd) så kan du ta ut en lön på 109 572 kr i månaden och få 61 599 kr i plånboken, givet antagandena i tabellen. Som anställd får du istället 42 000 kr i månaden eller 31 678 kr i plånboken för samma utförda arbete. Om du inte är en löneoptimerande, utan en skatte- och ledighetsoptimerande, egenföretagare har du fortfarande 37 % högre nettolön med optimalt skatteupplägg jämfört med den anställda, och du har dessutom tjänat ihop motsvarande 11 månadslöner som du kan ta ut i lön som vanligt, men vara fullkomligt ledig.

Jag vill tillägga att på alla dessa punkter kan både anställningskontrakt och frilansuppdrag via avtal variera stort. Här går jag enbart genom två exempel på ett anställningskontrakt och ett frilansuppdrag samt två varianter av löneupplägg för en frilanskonsult. Det är dessutom två exempel av de respektive kontrakten som jag tror är vanligt förekommande. Jag vill också tillägga att jag har tillämpat överslagsräkning och förenklat i vissa fall för att få med det viktigaste. Exempelvis valde jag att inte räkna med att du med en periodiseringsfond kan optimera så att bolagsskatten blir uppskjuten. Därmed kan du slippa att betala den och ta ut hela beloppet som är kvar i bolaget som lön, vilket skulle resultera i att du kan spara 15 månadslöner i bolaget istället för 11 i det här fallet (skatteverket.se). Här valde jag dock för enkelhetens skull att räkna med att du som egenföretagare betalar bolagsskatt på vinsten varje räkenskapsår.


Förutsättningar och sociala skillnader


Min plan var att göra en jämförelse i siffror, men självklart är det många andra icke-numeriska faktorer som spelar in också. Jag kommer att skriva ytterligare ett blogginlägg som fokuserar på de icke-numeriska skillnaderna mellan att vara anställd vs frilanskonsult. Det blogginlägget kommer att publiceras lite längre fram. Här har jag dock i punktform sammanfattat de stora dragen:


Förutsättningar


14. Erfarenhet
 • Anställd: Både frilanskonsult och anställd konsult kräver en viss utbildningsbakgrund, men anställd konsult kan du bli direkt efter universitetet. Det är vedertaget att konsultbolagen tjänar mest på sina juniora konsulter och de jobbar hårt för att attrahera dem direkt från universitetet
 • Frilanskonsult: Det krävs oftast tidigare erfarenhet av heltidsarbete av liknande slag
15. Att hitta uppdrag
 • Anställd: Företagets säljteam
 • Frilanskonsult: Konsultmäklare (som tar omkring 10 %) eller kontaktnät. Jag har gjort en sammanfattning på alla konsultmäklare i Sverige här: Anna Leijons konsultmäklarlista
16. Administration och bokföring
 • Anställd: Ingenting
 • Frilanskonsult: Mycket egen administration med bokföring och möjligheter med exempelvis skatteoptimering
17. Startkapital i aktiebolag
 • Anställd: Ingenting
 • Frilanskonsult: Det krävs en insats om 25 000 kr i startkapital för att starta ett AB

stock photo of people shaking hands


Sociala skillnader


18. Trygghet
 • Olika konjunkturkänsligt, men som frilanskonsult ser jag det alltid som en möjlighet att gå tillbaka till en anställning, men att göra tvärtom är desto svårare
19. Hemmahörande

20. Långsiktig karriärbana och utveckling

21. Möjligheter med eget företag och med pengarna i företaget

22. Samhälleligt ansvar
 • Frilanskonsult: Du blir tvungen att förstå och läsa på om hur allting fungerar. Jag känner mig genast mycket mer politiskt engagerad och hänger bättre med i debatter. Det är faktiskt fantastiskt intressant och lärorikt, för att inte säga roligt, att sätta sig in i bokförings-, skatte- och momsdjungeln och räkna på detta och diskutera med andra företagare
23. Bemötande
 • Generellt får du alltid viss annorlunda behandling som konsult och specifikt som frilanskonsult. Oftast är folk bara mer positiva och intresserade när du är frilanskonsult och egenföretagare jämfört med anställd konsult, enligt mina erfarenheter


Sammanfattande avslutning


För att runda av den här bloggartikeln med en sammanfattande avslutning så har jag gjort ett försök med att gå igenom de objektiva skillnaderna (1-13) och ett urplock av de subjektiva skillnaderna (14-23) mellan att vara anställd konsult och frilanskonsult i den här artikeln. Även om jag själv är partisk i den här frågan så vill jag i så stor utsträckning som möjligt lämna det till läsaren att själv avgöra vilket alternativ som är att föredra, men det är klart att siffrorna talar för sig själv. I mitt exempel jämförde jag en semi-junior anställd konsults lön som kan ligga på 42 000 kronor i månaden med vad samme konsult skulle få som frilansande egenföretagare, vilket är 160 % mer eller 109 572 kr i månaden.

Det finns dessutom många aspekter som försvårar jämförelsen och som gör det väldigt komplicerat. De främsta som vinner på att den här informationen är svåråtkomlig, svårtolkad och svår att jämföra är konsultbolagen och därför har hybrid-versionen anställd konsult blivit så vanlig. Konsult är ju ett så lämpligt yrke att ha eget bolag med och jag är förbluffad över hur få som verkar inse det. Trots utvecklingen mot gig-ekonomi går det väldigt bra för konsultbolagen som både växer hejdlöst i antal anställda och har hejdlösa vinstmarginaler. Istället för att vinsterna ska delas på några få aktiebolagsägare borde vi helt enkelt bli fler aktiebolagsägare. Jag tror att det är bra för både samhället och individen. Jag tror, och hoppas, att konsultbolagen blir mer av ett upplärningsstadium och en sluss vidare mot egenföretagande framöver. Utvecklingen verkar dock gå mot det motsatta, men jag hoppas att jag kan katalysera utvecklingen mot ökat antal egenföretagare. Det är fantastiskt roligt, intressant, utvecklande och bättre avlönat att vara egenföretagare så det vill jag varmt rekommendera mina läsare. Det är dessutom en stor utmaning att helt stå på sina egna ben. Mitt egna aktiebolag heter Roawr AB och jag är oerhört stolt över det.

Jag är uppenbarligen engagerad och investerad i den här frågan och jag hjälper gärna andra aspirerande frilanskonsulter på vägen till eget såsom jag själv har fått hjälp av andra på min väg. Om ni gillade den här artikeln och är intresserade av att börja frilansa kan jag rekommendera att fortsätta läsa här: Frilansarguiden. Jag är jätteglad om ni har feedback till mig så hör av er till min mailadress om ni vill diskutera detta mer, har synpunkter eller frågor: anna@annaleijon.com

Lycka till i er fortsatta karriär oavsett vilket väg ni tar! :)

/Anna Leijon

Additional note:
2021-02-09 We launched The 1 Year Freelance Deal. We are hiring tech talents who are aiming to become self-employed with a starting salary from SEK 50 000. Check it out if the description sounds like you! :)anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.