Moms


Den här artikeln är en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Nu går vi djupare in på vad slutskatt är.

Typ av skatt Villkorlig - vid inköp.
Storlek Det finns tre olika nivåer på momsen, nämligen 25, 12 och 6 % moms. Den generella momssatsen är 25 % om inget annat anges.
Deklaration och besked
    Beror på din momsredovisningsperiod som kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
In- och utbetalning Inbetalning och deklarering sker samtidigt och enligt din period, medan utbetalning från Skatteverket sker något senare.
Andra benämningar Mervärdesskatt, mervärdesomsättningsskatt, VAT (value added tax), skatt på försäljning, indirekt varuskatt, konsumtionsskatt, varuskatt, momspengar, utgående moms, ingående moms, omvänd moms, EU-moms med flera.

Typ av skatt

Moms (så kallad mervärdesskatt och ordet kommer från den tidigare benämningen mervärdesomsättningsskatt och på Engelska så kallad VAT - value added tax) är en skatt som alla betalar när vi köper varor och tjänster (såväl privatpersoner som företag). Staten har bestämt att moms ska betalas när det skapas mervärde. Det vill säga, när en vara eller tjänst blir mer värd genom värdetillförsel. För varje värdestegring ska du betala en bestämd procentandel, som beror på vilken typ av vara eller tjänst det är, till staten. (källa: ageras.se)

I Sverige är momsen inbakad i priset för privatpersoner (och således ingenting man tänker på, till skillnad från i exempelvis USA då den brukar läggas på i kassan). Sverige har således mervärdesskatt istället för omsättningsskatt. Omsättningsskatt innebär att skatten läggs på vid försäljningen till kunden, medan mervärdesskatt innebär att företagaren först betalar moms, men där sedan den utgående och ingående momsen kvittas mot varandra i ett senare skede. Med företagare som slutkund är alltså priserna i regel redovisade exklusive moms (även om du liksom privatpersoner betalar momsen här och nu till försäljaren), men vilken du som företagare kan kvitta mot din egna ingående moms senare. Den så kallade kvitteringen är någonting som deklareras och betalas kontinuerligt av företaget. (källa: skatteverket.se)

Som jag implicerade tidigare är alltså företagare skyldiga att både redovisa och betala moms för alla de varor och tjänster de handlar med. Både ingående och utgående moms måste specificeras på fakturan eller kvittot som mottas eller skickas.

  • Utgående moms - utgående moms är en skatt som betalas av slutkonsumenten till staten (och som företagaren specificerar och deklarerar).
  • Ingående moms - ingående moms, å andra sidan, är den moms företaget har betalat för sina inköp. Många inköp i företaget är avdragsgilla (det vill säga, man har rätt att göra avdrag för den inbetalda momsen på dem) och då får företaget tillbaka momsen som det har lagt ut när varan eller tjänsten införskaffades, men i efterhand och i samband med momsdeklarationen.
Den reella momsen blir alltså skillnaden mellan utgående och ingående moms och är den faktiska momsen som företaget betalar.

Storlek

Det finns tre olika momssatser i Sverige:
  • 25%, 12% och 6% moms. Den generella momssatsen är 25% om inget annat anges, medan det är 12% för exempelvis livsmedel, hotell, camping, catering- och restaurangtjänster. Momssatsen på 6% används för exempelvis böcker, tidningar, persontransporter såsom flyg, buss, tåg och taxi. Det finns dock många undantag och specialfall vad gäller momsen. (källa: ageras.se)
  • Vissa branscher är helt undantagna momsplikt överhuvudtaget. Varor och tjänster som är helt momsfria är exempelvis sjukvård, tandvård, omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster. (källa: verksamt.se) Inte heller kyrkan behöver betala inkomstskatt eller är momspliktig för vissa av sina tjänster (källa: grantthornton.se). Lottierier och andra former av spel samt artistarvoden är också momsfria (källa: ageras.se).
Vi som företagare är självklart intresserade av vad som är avdragsgillt (det vill säga, skattefritt), vilket är de kostnader du får göra avdrag för momsen för i företaget. Att en kostnad är avdragsgill innebär att företaget får ta upp affärshändelsen i bokföringen, öka kostnaderna, minska vinsten och framförallt minska skatten. Det är de kostnader som reducerar företagets skattemässiga resultat. För att få vara avdragsgill ska kostnaden vara nödvändig för den verksamhet som företaget bedriver (och således på något sätt leda till dess inkomster).

Någonting som, å andra sidan, inte är avdragsgillt, skall fortfarande redovisas i bokföringen, men på ett separat konto för ej avdragsgilla kostnader. Det kommer således inte tas med i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen. (källa: bokio.se)

Man skulle kunna säga att det finns en skala för företagare från helt momsfri till ej avdragsgill och för löntagare ej förmånsbeskattad till förmånsbeskattad. Grundregeln är oavsett alltid att allt som betalas av företaget i huvudsak ska användas av och i företaget. Det går inte att ta en helt privat kostnad på företaget, åtminstone inte utan förmånsbeskattning.

För företag vid försäljning:
Momsfri Vid försäljning är omsättningen i regel inte momsfri, men undantaget av exempelvis dessa tjänster: sjukvård, universitet, bank- och försäkringstjänster, lotteri, vadhållning och spel med mera. (källa: skatteverket.se) Det vill säga, en faktura eller ett kvitto från din bank innehåller i regel inte någon rad som redovisar momsen (för det tas inte ut någon) vid försäljning av dess tjänster.
Momspliktig Vid försäljning är alltså omsättningen av nästan alla varor och tjänster momspliktig, med vissa undantag (se ovan) (källa: skatteverket.se). Det vill säga, de allra flesta företag måste redovisa momsen på en separat rad på sina fakturor och kvitton och som bakas in i slutpriset till såväl privata konsumenter som företag samt redovisa detta i sin bokföring.

För företag vid köp:
Momsavdrag Exempel: momsavdrag får göras vid köp om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Då får du göra avdrag för hela momsen. (källa: skatteverket.se) Det vill säga, momsen kommer stå med på kvittot från köpstället och du betalar den där och då, men du får tillbaka hela den från staten efter att du har gjort din momsredovisning och är då direkt avdragsgilla. Du får bara dra av momsen vid inköp till momspliktig verksamhet (se ovan stycket om momspliktig).
Delvist momsavdrag Exempel: vid köp om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker får du inte göra avdrag för hela momsen, utan enligt en schablon. Schablonen säger att du får göra avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person och debiterbar moms är minst 46 kronor per person och tillfälle. (källa: skatteverket.se) Det vill säga, i det här exemplet står momsen med på kvittot från köpstället och du betalar den där och då, men du får tillbaka delar av den från staten efter att du har gjort din momsredovisning.
Ej momsavdrag I övrigt, om du köper en vara eller tjänst för företagets pengar som du bara ska använda för privat bruk får du aldrig dra av momsen (källa: skatteverket.se). Se mer om förmånsbeskattning längre ned.
Avdragsgill Följande inköp till företaget är exempel på avdragsgilla inköp: vid köp av julklapp till anställda (max 500 kroner inklusive moms), enklare förtäring med mera.
Ej avdragsgill Följande exempel på inköp, å andra sidan, är ej avdragsgilla: vi köp/betalning av böter, skattetillägg och förseningsavgifter, kostnadsränta på skattekontot, medlemsavgifter och endast alkohol. Julgåvor som överstiger 500 kronor inklusive moms (har skatteplikt från första kronan). Det vill säga, måltider som luncher och middagar är ej avdragsgilla kostnader, men du får göra visst momsavdrag (se ovan om momsavdrag). Tidigare kunde man inte lyfta momsen på ej avdragsgilla kostnader, men sedan 2017 är alltså detta möjligt. (källa: speedledger.se)

För löntagare:
Ej förmånsbeskattad Skattefri förmån för dig som anställd. Exempel: gymkort, mobiltelefon, dator med mera.
Förmånsbeskattad Som löntagare kan ditt företag köpa exempelvis en bil på företaget och du får köra den hur mycket du vill privat. Du, som privatperson, måste dock rapportera den som en förmånsbil och din privata ekonomi belastas med förmånsbeskattning därefter.

(källa: wint.se)

Deklaration och besked

Momsregistrerat företag ska deklarera momsen i en momsdeklaration även om det inte finns någon moms att deklarera. När och hur ofta momsdeklarationen ska lämnas in beror på hur stor företagets momspliktiga omsättning är per år.

  • Företag med lägre momspliktig omsättning än en miljon kronor kan välja att redovisa momsen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag med momspliktig omsättning mellan en miljon och 40 miljoner kronor kan välja att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner kronor ska redovisa momsen en gång per månad.
På Skatteverkets hemsida i tjänsten “lämna momsdeklaration” kan du se hur ofta du ska lämna momsdeklaration samt viktiga datum och även ändra momsredovisningsperiod. (källa: verksamt.se)


Exempel: om du har ett aktiebolag, en momsredovisningsperiod på helår, omsättning mellan 0-1 miljoner kronor och ett räkenskapsår som slutar i december (som är vanligast - det vill säga att kalender- och räkenskapsår sammanfaller) ska du ha både skickat in din momsdeklaration och betalat in din moms senast 27:e februari.

In- och utbetalning

Senaste datum för såväl deklaration som inbetalning av moms sker samtidigt och beror på din momsredovisningsperiod (se ovan stycke).

Exempel: om du har månadsvis momsredovisningsperiod ska moms för oktober redovisas och betalas ungefär den 12:e december, men om du ska få en utbetalning sker det någon vecka efter den 12:e december av Skatteverket till ditt skattekonto. (källa: lawline.se

Avslutning

Som jag sade i början av artikeln är den här artikeln en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.