Arbetsgivaravgifter


Den här artikeln är en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Nu går vi djupare in på vad arbetsgivaravgifter är.

Typ av skatt Villkorlig - vid anställda och per anställd.
Storlek Totalt för inkomståret 2022 är arbetsgivaravgiften för de flesta anställda 31,42%.
Deklaration och besked Såväl betalningen av arbetsgivaravgifterna som arbetsgivardeklarationen ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån.
Inbetalning Debiteras varje månad och i efterhand.
Andra benämningar Socialavgifter, sociala avgifter, egenavgifter, soc-avgifter, F-skattesedel, f-skatt med flera.


Aktiebolag betalar arbetsgivaravgifter bland annat i form av sociala avgifter (men också skatten allmän löneavgift) baserat på den ersättning som företaget betalar ut till de anställda i bolaget. Om du inte har några anställda (inklusive dig själv) som du betalar ut lön till för arbete i Sverige är du ingen arbetsgivare (i det här avseendet) och behöver heller inte betala några arbetsgivaravgifter.

Sociala avgifter är statliga avgifter som kallas egenavgifter i det fall arbetsgivaren är egenföretagare. Avgifterna går bland annat till att finansiera den allmänna sjuk- och föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Jag föredrar att kalla det “sociala avgifter”, men Skatteverket använder “socialavgifter” (vilket är den korrekta juridiska termen). (källa: verksamt.se)

Tips:
 • De som ska anlita ditt företag kan ställa krav på dig att du som enskild näringsidkare eller aktiebolag ska ha F-skatt (F-skattesedel). Det betyder att ditt företag är ansvarigt för att betala arbetsgivaravgifter (annars måste företaget som ska anlita dig göra det åt dig). Du kan enkelt visa på dina fakturor att du är godkänd för F-skatt, exempelvis. (källa: skatteverket.se) Det kan alltså blir svårare att få kunder om du inte innehar F-skattesedel.

Typ av skatt

Arbetsgivaravgifterna är statlig avgifter som egentligen till störst del går in i statens budget och inte är öronmärkta för socialförsäkringen. Den del av arbetsgivaravgifterna som består av socialavgifterna består, i sin tur, i själva verket av sex olika avgifter som tillsammans utgör det grundläggande sociala försäkringsskyddet.

Arbetsgivaravgifterna:

 • Socialavgifterna:
  • Sjukförsäkringsavgift - finansierar sjukpenning
  • Föräldraförsäkringsavgift - finansierar föräldrapenning
  • Ålderspensionsavgift - avgifterna går till inkomstpensionssystemet och premiepensionssystemet
  • Efterlevnadspensionsavgift - finansierar utbetalning till familjen till en person som har gått bort
  • Arbetsmarknadsavgift - finansierar arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • Arbetsskadeavgift - finansierar utbetalning vid skada i arbetet
 • Skatt:
  • Allmän löneavgift - räknas inte till sociala avgifterna, men till arbetsgivaravgiften och tas ut på samma sätt som den
 • Avtalade avgifter (frivilliga):
  • Utöver dessa finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kan kan ha kommit överens om
Begreppet “sociala avgifter” innefattar även de avtalade avgifterna, medan den juridiska termen “socialavgifter” inte gör det, utan åsyftar endast de icke frivilliga avgifterna.

(källor: esv.se och ekonomifakta.se)

Storlek

Arbetsgivaravgifterna är procentuella och lika för alla och oavsett var du bor. Totalt för inkomståret 2022 är arbetsgivaravgiften för de flesta anställda 31,42% (källa: verksamt.se). Det har varit samma under åren 2019-2022.

Arbetsgivaravgifterna:

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevnadspensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 11,62%
Summa 31,42%

Det finns också vissa undantag, såsom lägre avgifter för både äldre och yngre i allmänhet samt tidsbegränsad nedsättning av avgifterna under exempelvis Covid i synnerhet, men läs mer om de aktuella arbetsgivaravgifterna på Skatteverkets egna hemsida:

Deklaration och besked

Det förhåller sig som så att såväl betalningen av arbetsgivaravgifterna och arbetsgivardeklarationen ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån. (källa: skatteverket.se)

Inbetalning

Precis som med debiterad preliminärskatt ska du betala arbetsgivaravgifterna månadsvis.

Avslutning

Som jag sade i början av artikeln är den här artikeln en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.