Avdragen skatt på utbetald lön


Den här artikeln är en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Nu går vi djupare in på vad avdragen skatt på utbetald lön är.

Typ av skatt Villkorlig - vid anställda och per anställd.
Storlek Beror dels på vilken kommun den anställde är folkbokförd i och dels hur mycket den tjänar. Skatten består av:
 • Kommunalskatt (inklusive regionskatt)
 • Begravningsavgift
 • Public service-avgift
Samt eventuellt på plussidan:
 • Jobbskatteavdraget
 • Skattereduktion på förvärvsinkomst
Om den anställde tjänar över en viss nivå, som 2022 är 540 700 kronor, betalas dessutom statlig inkomstskatt på 20% på beloppet som överstiger den nivån.
Deklaration och besked Såväl betalningen av arbetsgivaravgifterna, den avdragna skatten och arbetsgivardeklarationen ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån.
Inbetalning Debiteras varje månad och i efterhand.
Andra benämningar Inkomstskatt, löneskatt, skatt på lön, inkomstbeskattning, A-skattesedel, skattetabell, skattesats, källskatt med flera.

Utöver att betala arbetsgivaravgifterna ska du som arbetsgivare också dra av skatt och betala in till Skatteverket varje månad för dina anställdas lön. Rent tekniskt är det arbetsgivaren som är skyldig att redovisa och betala in såväl arbetsgivaravgifterna som avdragen skatt, men arbetstagaren är ansvarig för att lämna in en A-skattesedel. På pappret sägs det dock att det är den anställda som är skyldig att betala skatt på sitt arbete (alltså inkomstskatt), men det är ändå som oftast arbetsgivaren som betalar in den.

Typ av skatt

Inkomstskatt på tjänst består huvudsakligen av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomstskatten består dels av skatt till kommunen och dels av skatt till regionen. Skattesatserna bestäms av respektive kommun- och regionfullmäktige. (källa: sv.wikipedia.org)

Storlek

Inkomstskatt:
 • Kommunalskatten beror på var du är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten år 2022 är 32,24%. Exempelvis har Österåker (29,98%), Solna (29,20%) och Täby kommun (29,63%) lägst kommunalskatt medan Dorotea (35,15%), Bräcke (35,09%) och Vindelns kommun (34,95%) högst. Stockholm, Göteborg och Malmö har kommunalskatterna 29,82%, 32,60% och 32,42% respektive. Se din kommunalskatt här: compricer.se.
 • Begravningsavgift beror även den på var du är folkbokförd. Av någon anledning är den fastställd på kommunnivå för Stockholm och Tranås, nämligen 0,065% och 0,14% respektive, medan den för alla övriga i landet är 0,261% år 2022. (källa: skatteverket.se)
 • Public service-avgiftens storlek beror på hur mycket du tjänar, men är dock som max 1 327 kronor per person och år 2022. Har du en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 132 770 kronor per år betalar du 1% av inkomsten och har du högre betalar du det fasta beloppet. (källa: skatteverket.se)
 • Om du är medlem i kyrkan (vilket alla som är döpta blir automatiskt) betalar du dessutom en kyrkoavgift. Cirka 60% av Sverige befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Avgiftens storlek beror på vilken församling du är medlem i samt hur hög din inkomst är, men den brukar vara på omkring 1% av inkomsten från arbete eller pension. Läs mer här: skatteverket.se.
(källa: skatteverket.se)

Jobbskatteavdraget (som är ett avdrag på din kommunala inkomstskatt för den som har arbetsinkomst) sänker den skatt du behöver betala och vars storlek beror på din lön, se bild.

Jobbskatteavdraget 2022 Anna Leijon företagsskatter
(källa: timbro.se)

Utöver jobbskatteavdraget finns även skattereduktion för förvärvsinkomst och gäller för alla typer av inkomster - såväl pension, föräldrapenning och inkomst av näringsverksamhet, men däremot inte på inkomst av kapital. Exempelvis om din beskattningsbara förvärvsinkomst under året är mer än 40 000 kronor kan du få skattereduktion med upp till 2 500 kornor. Även skattereduktionen räknas mot din kommunala inkomstskatt, såsom jobbskatteavdraget.
 • Vid förvärvsinkomst på mer än 240 000 kronor under året får du 1 500 kronor i skattereduktion.
 • Vid förvärvsinkomst mellan 40 000 och 240 000 kronor är reduktionen 0,75 procent av skillnaden mellan din beskattningsbara förvärvsinkomst och 40 000 kronor.
 • Vid förvärvsinkomst på mindre än 40 000 kronor får du ingen skattereduktion.
(källa: skatteverket.se)

Statlig inkomstskatt på 20% betalas dessutom av dem som tjänar mer än 540 700 kronor (vilket är 2022 års skiktgräns). Skiktgränsen gäller för den beskattningsbara förvärvsinkomsten, vilket är den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

(källa: skatteverket.se) Grundavdraget, i sin tur, ser till så att alla som har en förvärvsinkomst (arbetsinkomst, pension, a-kassa, sjukpenning och så vidare) får sänkt skatt. Jobbskatteavdraget är grundavdraget specificerat för arbetsinkomster, vilket är det vi fokuserar på i denna artikel.

Deklaration och besked

Precis som med arbetsgivaravgifterna deklareras den avdragna skatten i arbetsgivardeklarationen och ska vara inne samma dag på månaden och ska inkomma månaden efter du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån. (källa: skatteverket.se)

Inbetalning

Precis som med debiterad preliminärskatt och arbetsgivaravgifterna ska du betala den avdragna skatten månadsvis. Läs mer här i min artikel om Företagsskatter.

Avslutning

Som jag sade i början av artikeln är den här artikeln en del av en större artikel, nämligen om Företagsskatter. Läs gärna den också för att inte tappa viktig kontext. Testa gärna också Lönekalkylatorn.

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till!

/Anna Leijon

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.