Lönekalkylatorn - räkna ut lön efter skatt

Fyll i din månadslön i fältet nedan och klicka på beräkna för att räkna ut din lön efter skatt.

Din månadslön före skatt (bruttolön):
Din månadslön efter skatt (nettolön) är*:


Beräkningen i detalj:

Den anställde (du) - arbetstagaren Belopp
Din bruttolön

Din nettolön

Du betalar i skatter, avgifter och avdragArbetsgivaren Belopp
Arbetsgivaren betalar i avgifter

Arbetsgivaren betalar för dig som anställd (lönekostnad = bruttolön + avgift)Skatter, avgifter & avdrag Belopp
Sociala avgifter - arbetsgivaravgift (betalas av arbetsgivaren) (31,42 %)

Inkomstskatt (29,82 %)

Statlig inkomstskatt

Begravningsavgift (0,065 %)

Jobbskatteavdrag

Public service-avgift

Kyrkoavgift - medlem i kyrkan (1 %)

SummaSkatter, avgifter & avdrag Procent
Du (arbetstagaren) betalar av din bruttolön

Arbetsgivaren betalar av den totala lönekostnaden

Total skatt och avgift på lön


Samma beräkning fast per år:

Den anställde (du) - arbetstagaren Belopp
Din bruttolön per år

Din nettolön per år

*Siffrorna är ungefärliga. Läs nedan exakt hur de har räknats ut.Vad är lön?

Lön (eller ersättning för arbete) utbetalas ofta i form av pengar från en arbetsgivare (köpare av arbetskraft) till en arbetstagare (säljare av arbetskraft). Utbetalningen kan ske före eller efter utfört arbete och specificeras exempelvis i ett anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan vara såväl skriftligt som muntligt. Lönekostnaden, utifrån arbetsgivarens perspektiv, ses som kostnaden för att anskaffa sig mänskliga resurser för att driva verksamheten. Lönens belopp (hur mycket du får ut i lön) påverkas av en rad faktorer så som exempelvis tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, den enskilde arbetsgivarens lönenivåer, i förhandling mellan arbetsgivare och -tagare, genom lagstiftning (exempelvis minimilön) och/eller genom kollektivavtal, men också statens skatter, avgifter och avdrag.

Vad är brutto och netto?

Brutto kommer från det lantiska ordet "brutus" som betyder rå och oren, medan netto kommer från det latinska ordet "nitidus" som betyder glänsande och ren. Bruttolön är lön (arbetstagarens ersättning) före dennes skatt, avgifter och avdrag. Nettolönen, å andra sidan, är motsvarande belopp fast efter arbetstagarens skatt, avgifter och avdrag. Ibland, men inte nödvändigtvis, ingår pensionsavgifter, försäkringar, avgifter till arbetslöshetskassa (A-kassa), fackliga medlemsavgifter med flera som del av bruttolönen och kan betalas av arbetsgivaren. Nettolönen är således det belopp som infinner sig på lönetagarens bankkkonto på lönedagen (normalt den 25:e varje månad), det vill säga det du "får ut" efter att du har betalat din skatt eller det som "blir kvar" efter skatt.

Några ytterligare kommentarer

Några ytterligare poänger som jag skulle vilja göra är att det är viktigt att förstå att den totala lönekostnaden för arbetsgivaren är högre än din nettolön (som synes i tabellerna) och att du som arbetstagare ses som en utgift. Om du inte bidrar mer till arbetsgivaren (företaget där du är anställd) än vad du kostar så kommer det att påverka dem negativt, helt enkelt. För att förstå den totala skatten på lön i Sverige måste du alltså ta såväl arbetsgivarens som -tagarens skatter och avgifter med i beräkningen, vilket kan tyckas vara onödigt krångligt och svårt att förstå, men det är så det fungerar. Den totala skatten på lön skulle kunna ses som kostnaden för att få leva och verka i ett land och jämförs med fördel över tid och mellan länder. Det är också viktigt att förstå att kyrkoavgiften på cirka 1% är frivillig - du kan gå ur kyrkan om du vill! En annan poäng är också att inkomstskatten skiljer sig ganska mycket beroende på var du bor, vilket kan vara vettigt att ha i åtanke om du ska flytta och börja betala skatt i en annan kommun, exempelvis.

Beräkningen grundas på

Antaganden:

  • Beräkningen baseras på 2023 års siffror och gäller för ersättningsformen lön.
  • Om arbetstagaren: du har inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång, du är medlem i kyrkan och du är skriven i Stockholms kommun och betalar således inkomstskatt baserat på skattetabell 30, kolumn 1 som är 29,82 % samt begravningsavgift på 0,065 %.
  • Om arbetsgivaren: för enkelhetens skull har jag inte tagit med avsättning till pensionen, semestertillägg eventuell försäkringskostnad och särskild löneskatt i arbetsgivarens utgift och antar också att arbetsgivaren driver ett aktiebolag.

Källor:

  • Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) - beror på din ålder bland annat. Totalt för inkomståret 2023 är arbetsgivaravgiften för de flesta anställda 31,42% (vilket jag också utgår ifrån). Det finns dock vissa undantag, såsom lägre avgifter för både äldre och yngre i allmänhet samt tidsbegränsad nedsättning av avgifterna under exempelvis Covid i synnerhet, men läs mer på: annaleijon.se/foretagsskatter-arbetsgivaravgifter.
  • Inkomstskatt - beror på var du bor. Min beräkning baseras på att du bor i Stockholm, men läs mer på: annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon och ta fram din egen inkomstskatt baserat på din kommun här: skatteverket.se.
  • Statlig inkomstskatt - beror på din lön. Den är på 20 %, före grundavdrag, och betalas av de som tjänar mer än 613 900 kr (ungefär 51 158 kr i månaden) brutto och som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Betalas enbart på beloppet de tjänar över 613 900 kr. Jag beräknar den här korrekt för de som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Läs mer på: annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon.
  • Begravningsavgift - beror på var du bor. Min beräkning baseras på att du bor i Stockholm, men läs mer på: annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon.
  • Jobbskatteavdraget - beror på din lön. Eftersom den här beräkningen är så omständlig görs antagandet i min beräkning att jobbskatteavdraget är 0 kr för löner under 35 3350 och över 59 238 kr. Där emellan är jobbskatteavdraget 3 016 kr, vilket är korrekt, men för löner under och över växer och avtar stödet snarare linjärlikt än binärt (som jag antagit), men läs mer på annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon och ekonomifakta.se.
  • Public service-avgift - beror på din lön. Den här beräkningen är korrekt. Läs mer på annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon och skatteverket.se.
  • Kyrkoavgiften - beror på om du är medlem, vilken församling du är medlem i samt hur hög din inkomst är. Den brukar dock vara på omkring 1 % av inkomsten från arbete eller pension (vilket jag också antar, men vilket alltså inte nödvändigtvis är korrekt). Läs mer på annaleijon.se/foretagsskatter-avdragen-skatt-pa-utbetald-lon.

Anna Leijon artikel blogg lönekalkylatorn lön efter skatt

Jag heter Anna Leijon och har skrivit flera artiklar på ämnena frilans, egenföretagande och tech. Läs gärna dem också om du vill - exempelvis Frilansarguiden, CV-mall för konsulter och frilansare och Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror. Till följd av det har många hört av sig till mig och efterfrågat en lönesnurra, bland annat. Därför har jag byggt den här lönekalkylatorn och planerar att publicera fler längre fram.

Jag förbättrar gärna lönekalkylatorn om efterfrågan finns (som exempelvis att implementera stöd för olika kommunalskatter, göra medlem i kyrkan valfri samt beräkna det korrekta jobbskatteavdraget). Maila gärna mig i så fall och om du har feedback eller input på: anna@annaleijon.com. Om du däremot har frågor - ställ gärna dem här i mitt forum, tack. Jag vill också passa på att tacka Joakim Lustig för hjälpen med att sätta upp grunden för kalkylatorn i Javascript.

/Anna Leijon
Anna Leijon close up photo

anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.