CV-mall för konsulter och frilansare


CV (latin för Curriculum Vitae, vilket betyder “course of life”) är benämningen på det någorlunda standardiserade dokument som vi använder för att söka jobb och uppdrag med på arbetsmarknaden. Det syftar till att sammanfatta allt du kan tänkas behöva veta om en person för att göra en initial bedömning av personens lämplighet för rollen, organisationen och så vidare i fråga. Ett CV är allt som oftast en förutsättning för att kunna söka såväl jobb som uppdrag. I den här artikeln guidas läsaren i att skriva ett så kallat konsult-CV. Det vill säga, ett CV att söka just konsultuppdrag med.

Jag heter Anna Leijon och har skrivit många relaterade artiklar till det här ämnet. Bland andra Frilansarguiden, Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror, Företagskonto, Bokföringsprogram, och Konsultmäklarlistan. Jag har också varit såväl anställd konsult på ett stort IT-konsultbolag som egenkonsult, frilansare och företagare (sedan 2018) samt har bakgrund från KTH och Industriell Ekonomi där vi drillades i att skriva det perfekta CV:t. Därför anser mig vara meriterad nog att ge mig in på att definiera en allmän så kallad “konsult-CV-mall”, eller en guide till att skriva ett konsult-CV. Du behöver dock inte följa min, eller någon annans, mall, om du inte vill och det går att få uppdrag ändå, men för vissa kan det vara skönt att ha en guide och ett konkret exempel att luta sig på.

Till följd av att jag har skrivit tidigare artiklar på relaterade ämnen och blivit något slags profil inom ämnena frilans och företagande får jag dessutom regelbundet många förfrågningar om att hjälpa folk med deras CV:n. Jag blir såklart stolt över att de vill ha min hjälp, men det är också tidsödande. Det är en av anledningarna till att jag vill skriva den här artikeln. Jag anser dessutom att vem som helst kan skriva ett bra CV och att det inte ska finnas något informationsövertag bara för att man har gått på ett visst universitet, eller jobbat på ett visst företag med ett visst anseende, för att känna att man har tillräckligt på fötterna för att få till ett sådant där pang-CV. Därför sammanfattar jag alla mina tips här.

Om vi tar det från början, varför behöver du ett konsult-CV egentligen? Du behöver det för att kunna ansöka till konsultuppdrag, helt enkelt. Eftersom jag tycker att alla resurskonsulter borde bli frilansare vill jag ge dem verktygen att skriva ett eget konsult-CV, utan ett stort konsultbolag i ryggen, så att de kan bli självständiga och sin egna chef direkt istället. På så sätt är min förhoppning att med den här artikeln effektivisera min CV-hjälp och sänka trösklarna för individen. Rent allmänt anser jag också att vi borde nyttja de fantastiska möjligheterna som internet medför och alltid sträva efter att göra sådan här avgörande, viktig, och på inget sätt unik eller hemlig, information så transparent, lättillgänglig och lättförståelig som möjligt för alla - för vårt kollektiva bästa.


Om du inte vill läsa hela artikeln, utan enbart vill ladda ned min konsult-CV-mall, så finns den länkad längst ned i artikeln.

Anna Leijon konsult-CV-mall

I de inledande styckena i den här artikeln har jag alltså försökt motivera varför du borde kunna lita på mitt ord samt varför jag gör det här. Låt oss nu gå in på det du faktiskt kom hit för istället och redogöra för vad “det här” är - nämligen att skriva ett konsult-CV. Först och främst vill jag klargöra att ett CV kan se ut precis hur som helst. Syftet med ett CV är att gå vidare till nästa steg i ansökningsprocessen för ett jobb eller uppdrag och så länge som det klarar det uppfyller det ju sitt syfte och motiverar sin existens, eller hur? I den här artikeln ämnar jag dock sammanfatta de best practices som ändå finns. Det vill säga, de beprövade approacher som säkrast leder till att du landar kontraktet, även om jag vill slänga in en brasklapp om att de inte är det enda sättet du kan göra det på.

Jag vill också poängtera att allt som berör CV:n är otroligt subjektivt. Det kan debatteras i det oändliga om CV:n och om vad som är “do’s and don’ts” och så vidare. Du kan kontakta rekryteringsbolag eller diverse rekryteringsexperter och de kan ge vitt skilda råd. Det går dessutom lite trender i det här.

Bottom line är dock att om du har ett tillräckligt bra CV för att komma vidare i ansökningsprocessen till det jobb eller uppdrag som du vill ha så är det ju allt du behöver. Värt att komma ihåg är också att du endast behöver ett enda jobb/uppdrag åt gången och att CV:t endast tar dig till intervjun (eller nästa steg i processen). Det kan hjälpa dig att få en direktlina in och börja starta en dialog med de gatekeepers som du måste ta dig förbi för att till slut landa jobbet/uppdraget. Väl där, när du har fått en direktlina in, är ditt CV nästan utraderat och du måste börja om på ny kula med att göra ett bra intryck. Det jag försöker säga är att enbart ett grymt CV inte kommer ta dig någonstans. Du måste såklart också göra ett okej intryck under mötet för att landa anställningen/kontraktet.


Innehåll:

 • Vad är skillnaden mellan ett anställnings-CV och ett konsult-CV?
 • Konsult-CV:ts struktur
 • Kort beskrivning av dig själv
 • Hur du skriver en uppdragsbeskrivning
 • Hur du skriver en uppdragssammanfattning
 • Nyckelord
 • Formalia
 • Språk
 • Andra engagemang
 • Foto
 • Ålder
 • Länkar
 • Filformat
 • Annas konsult-CV-mall
 • Avslutning

Vad är skillnaden mellan ett anställnings-CV och ett konsult-CV?

Med det sagt, först och främst måste jag adressera vad som skiljer ett CV som du använder för att söka en anställning med och ett CV som du använder för att söka konsultuppdrag med. De är nämligen två helt olika CV:n, skulle jag säga. Om du har hamnat på den här artikeln har du troligtvis redan ett CV för att söka anställningar med, men saknar, och vill skriva ett, för att söka uppdrag med. Ända sedan du sökte ditt första sommarjobb som tonåring till din senaste anställning har du säkert haft ett klassiskt “anställnings-CV”. Därför anser jag att det är värdefullt att börja med att beskriva skillnaderna mellan ett anställnings-CV och ett konsult-CV i breda drag eftersom anställnings-CV:t troligtvis är din utgångspunkt.

Jag måste också poängtera att oavsett om du är frilanskonsult eller anställd konsult är CV-mallen likadan. Troligtvis behöver du ett konsult-CV oavsett och jag vågar påstå att det ska se ut på samma sätt. Från uppdragsgivarens perspektiv ska den ta in en konsult. Frilansare och anställda konsulter konkurrerar ofta om samma uppdrag. Därför är konsult-CV-mallen samma för såväl anställda konsulter som frilansande konsulter.

Ett konsult-CV (eller frilansar-CV) som du söker uppdrag med ska vara mindre subjektivt, tydligare, enklare och längre än “vanliga” CV:n som du söker anställningar med. Rekryteringsprocessen är också mycket kortare och min personliga teori är att konsult-CV:t är längre för att kompensera för det. Vissa av mina tips kan säkerligen appliceras på båda typerna av CV:n, men de är än viktigare i ett konsult-CV, skulle jag säga.

Här sammanfattar jag de grova skillnaderna:
 • Mindre subjektivt
  • Ett tips kan exempelvis vara att inte skriva i “jag”-form, utan i tredje person. Det vill säga, "Anna är..."
  • Ett annat tips för att uppnå mindre subjektivitet är att inte nämna dina fritidsintressen (om de inte är relevanta för uppdraget, det vill säga), dina exakta kursbeskrivningar, eller annat många har för ovana att dryga ut sina CV:n med. Se min exempelmall längre ned.
 • Tydligare och enklare
  • Det finns en tydlig struktur, framförallt när det kommer till att berätta om din tidigare erfarenhet, som jag kan tipsa om och som du kan följa om du vill. Se mer under stycket kallat “Struktur”.
 • Längre och mer detaljerat
  • Ett annat tips är att skriva detaljerat om vad ditt uppdrag var, hur du tog dig an det och vad resultatet blev. Gärna också hur du upplevdes av dina kollegor, teammedlemmar och så vidare. Se mer under “Uppdragsbeskrivning” längre ned.
Nu när vi har beskrivit skillnaderna i stora drag går vi istället in på hur du skriver ett konsult-CV i detalj. Fler tips följer.

Konsult-CV:ts struktur


Låt oss börjar med konsult-CV:ts struktur. Ett tips kan vara att dela in CV:t i två delar så att vi har en inledning (eller försättsblad) på 1-2 sidor och en body som kan vara allt från 1 till 20 sidor. Låt oss också kanske begränsa oss med att konsult-CV:t max ska vara 20 sidor totalt, med båda de här delarna inräknade.

Inledning (1-2 sidor) bör förslagsvis innehålla:
 • Ditt namn
 • Datum (vilket egentligen borde vara dagens datum, det vill säga, datumet då du skickade in din ansökan och även då du vill indikera att du senast ändrade ditt CV)
 • Kontaktuppgifter så som telefonnummer (det kan vara bra att lägga till som vana att använda internationellt format med +46 före ditt svenska mobilnummer) och e-mailadress
 • Nyckelord så som att nämna rollen i fråga, men även eventuella andra roller, samt tekniker, system, utbildningar, industrier, organisationer och plattformar som du har erfarenhet av och vill jobba med (vilket beskrivs mer i detalj i ett senare stycke) är bra att få med
 • Länkar (beskrivs mer i ett stycke längre fram), men gärna till din hemsida, om du har en sådan, och andra viktiga länkar är ett plus
 • Kort beskrivning av dig utifrån ett arbetsmiljöperspektiv (beskrivs i nästa stycke)
 • Utvalda uppdrag (de mest relevanta för uppdraget du söker) inklusive roll, företag och sammanfattat vad du gjorde där. Jag kallar dessa för “uppdragssammanfattningar”, vilka kan vara mycket effektiva
Body (1-X sidor - kan egentligen vara hur långt som helst, men nöj dig kanske med max 20 sidor totalt) bör förslagsvis innehålla:
 • Alla uppdrag i kronologisk ordning (inklusive roll, avdelning/team/projekt, företag, datum och kanske upplägg - anställning, konsult- eller frilansuppdrag, om du vill). Jag kallar dessa för “uppdragsbeskrivningar”. Mer om dem längre fram
Anna Leijon konsult-CV-mall struktur

Kort beskrivning av dig själv


Vi börjar med att gå igenom den korta beskrivningen av dig själv som konsult-CV:t bör innehålla, i min åsikt. Som jag nämnde innan - skriv gärna i tredje person. Jag börjar min personbeskrivning med meningen “Anna is a skilled product manager with experience from many different industries.” (eftersom mitt CV är på engelska). Sedan går jag in mer i detalj. Inspireras gärna av början på dessa meningar:

 • “Anna har tidigare erfarenhet av…”
 • “Anna har sin spetskompetens inom…”
 • “Anna lever upp till sin fulla potential när hon…”
 • “Hennes arbete karaktäriseras av…”
 • “Hon tycker om att arbeta genom…”
 • Om fritidsintressen är relevanta går det att i slutet nämna “På hennes fritid tycker Anna om att bygga egna hemsidor…” och så vidare. Jag nämner även att jag dricker mycket te på min fritid och att jag har byggt och driver ett eget temärke som heter Téamo, vilket är meriterande inom IT och dessutom lite rolig trivia. Jag blir alltid “tjejen som är galen i te” på arbetsplatsen. Ett epitet som är personligt kan vara en bra icebreaker och det gör dig även lättare att bli ihågkommen
Utöver ovan, framhäv gärna hur du arbetar i grupp och hur du upplevs så väl internt (av kollegor) som externt (av kunder). Det är även bra att försöka motivera vad som är viktigt för dig för att kunna leverera och i vilken arbetsmiljö du trivs. Om du ska beskriva hur ditt arbete karaktäriseras kan du med fördel använda ord som är populära att använda i dessa sammanhang (om de stämmer). Företaget du ansöker till har säkert värderingar och värdeord som du kan inspireras av och "återanvända" i din beskrivning av dig själv. Exempel skulle kunna vara prestigelös/lyfter hellre upp andra än sig själv, innovativ/kreativ, målinriktad/resultatorienterad, entreprenöriell, självgående med mera. Självgående kan vara extra viktigt för konsulter och frilansare eftersom det är en del av tjänsten din kund köper. De förväntar sig att konsulter är mer självgående än anställda. Det räcker med att skriva en halv A4 som kort beskrivning av dig själv.

Anna Leijon konsult-CV-mall kort beskrivning av dig själv

Hur du skriver en uppdragsbeskrivning


Det är bra om du försöker beskriva dina tidigare jobb/uppdrag så konkret som möjligt. Den klassiska konsultmallen för detta är att dela upp det i fyra stycken:

Beskriv:
 • Företaget som behövde hjälp. Gärna inklusive företagsnamn, deras industri/produkt/tjänst, omsättning och antal anställda. Ha nyckelorden i åtanke (som jag går in på i detalj i ett senare stycke) och ta med de som är mest intressant av dem att highlight:a här.
 • Vad företaget behövde hjälp med/vad ditt uppdrag var och gick ut på/vad problemet var.
 • Vad du gjorde rent konkret för att lösa problemet.
 • Vad resultatet blev/hur det mottogs - gärna både internt och externt. Det vill säga, av dina teammedlemmar/styrgrupp/kollegor uppfattades Anna som X att arbeta med och kunderna/slutanvändarna/mottagarna av leveransen blev nöjda och det ökade konverteringen med X %, eller någonting åt det hållet. Gärna med så många konkreta siffror som möjligt.
En klassisk konsultuppdragsbeskrivning innehåller alltså fyra stycken med flera meningar i varje. Ju närmare i tiden, desto mer information per uppdragsbeskrivning, skulle jag säga är en bra tumregel. Dock maximalt kanske det räcker med en halv A4 per uppdragsbeskrivning, i min åsikt.
Anna Leijon konsult-CV-mall uppdragsbeskrivning

Hur du skriver en uppdragssammanfattning


Uppdragssammanfattningarna under stycket med “Utvalda uppdrag” innehåller förkortade versioner av uppdragsbeskrivningarna (som är beskrivna i föregående stycke) och återfinns på första och eventuellt andra sidan av ditt konsult-CV (se min mall längre ned). En uppdragssammanfattning är några meningar och handlar främst om vad uppdraget och resultatet var. Vill läsaren läsa mer hittar den de fullständiga uppdragsbeskrivningarna längre ned i ditt CV.

Anna Leijon konsult-CV-mall uppdragssammanfattning

Nyckelord


Nyckelord (eller keywords) är en hel vetenskap och otroligt viktiga, anser jag. Många som ska anställa eller ta in konsulter söker automatiskt igenom CV:n efter vissa nyckelord. Det är rimligt att namnet på den roll som de söker i jobbannonsen även ingår i ditt CV och gärna högst upp och flera gånger. Nyckelorden som de använder sig av i rollbeskrivningen och hela jobb-/uppdragsannonsen kan med fördel även de ingå i ditt CV. Nyckelord kan egentligen vara vad som helst, men generellt när det gäller nyckelord har jag observerat att de brukar förekomma i följande kategorier (men du kan välja ett helt eget sätt att kategorisera dem på också):

Nyckelord

 • Roll
  • När det kommer till 'roll' tycker jag att det är viktigt att du skriver exakt vilken roll det är du söker uppdrag som och ha den som något slags huvudrubrik och efter ditt namn. Det är viktigt att det är exakt den rolltitel som arbets-/uppdragsgivaren använder sig av. Det är en god idé att få med så många tidigare uppdragsbeskrivningar som möjligt med just den rolltiteln eller närbesläktade roller. Har du erfarenheter av andra relaterade roller är det såklart också ett plus, men i de uppdragsbeskrivningarna skulle jag i så fall försöka framhäva vad som är relevant för den nuvarande rollen från de uppdragen och inte bara berätta allmänt om dem. Icke-relevanta roller, som exempelvis deltidsarbete i butik under studierna eller sommarjobb på café, ska inte skrivas med. Du bör försöka ha minst tre relevanta tidigare uppdrag i ditt konsult-CV för den rollen du söker, skulle jag säga.
  • Roller inom konsult och frilans är mycket enklare än de påtagligt och tilltagande komplexa titlarna inom de anställdas värld, i min åsikt. I vår värld (konsulternas värld) är titlar och rollbeskrivningar relativt standardiserade, med fokus på det operativa, och mer straight forward. Det är en av många anledningar till att jag föredrar konsultmarknaden framför jobbmarknaden. Hur som helst, om vi fokuserar på IT och i den här artikeln skriver på svenska är dessa roller/benämningar bland de mest populära förekommande uppdragen på marknaden (vilket dock kan ändras med trender och konjunktur och så vidare, men om vi pratar generellt) och utan inbördes ordning:
  • Exempel: Utvecklare, UX-designer, Testare, Produktägare, Scrum master, Arkitekt, Verksamhetsutvecklare/analytiker, Agil coach, Projektledare, Data scientist, IT-säkerhetsspecialist och så vidare. Jag borde skriva en egen artikel om detta, men jag nöjer mig så här för tillfället.
  • Det kan vara en dålig idé att försöka ha en egen titel, utan jag anser att du bör välja någon av de förekommande titlarna ovan generellt eller såklart den titel som står i uppdragsbeskrivningen på det uppdrag du är intresserad av specifikt (om det inte är någon av ovan). Finns det inga uppdrag med din titel kan det vara svårt att få uppdrag som det, helt enkelt.
 • Teknik
  • Sedan tycker jag att det är en god idé att rada upp dina erfarenheter av olika tekniker med mera. Rakt upp och ned. Du behöver inte linda in dem i någon text, utan rada upp din erfarenhet av olika tekniker kanske till och med i bokstavsordning eller med mest relevant för uppdraget först - eller mest aktuell först - det gör du som du vill. Jag sorterar dem i 'mest relevant för uppdraget först'. Om du radar upp fler koncept i CV:t gör du dock bäst i att sortera dem på samma sätt som du väljer att sortera teknikerna, för att vara konsekvent. Det jag menar med teknik är egentligen arbetsmetodik. System och plattformar ingår inte här, skulle jag säga. Jag skulle även kategorisera programmeringsspråk som teknik (men du kan kategorisera dem som du vill själv, bara det blir tydligt). För en sådan som jag är teknik helt enkelt arbetsmetodikterna inom product management. Hur som helst, här kommer några exempel så kanske det blir tydligare:
  • Exempel: MVP, Upphandling, Customer research, Roadmap, Workshop lead, A/B-testning, Mob-programmering, Javascript, React Native, HTML/CSS, .Net och så vidare.
 • System
  • System är alltså de system som du har erfarenhet av och har jobbat tidigare i.
  • Exempel: Jira, Figma, Github, Gatsby, Gitbucket, Google Analytics, Hotjar, Postman, Sketch, Slack, Teams, Splunk, SQL, Sublime, Visual Studio Code, Google Workspace och så vidare.
 • Utbildning
  • Det här behöver inte vara särskilt detaljerat, tycker inte jag. Det kan vara en god idé att börja med din examen och sedan ditt lärosäte, program och slutligen inriktning. Årtal tycker jag inte behöver stå med. Om du har både en bachelor och en master räcker det att nämna mastern eftersom bachelorn ingår där.
  • Detaljerat exempel: Civil engineer, KTH, Industrial Engineering and Management, Master’s degree in Applied Mathematics - Optimization and systems theory.
  • Generellt exempel: Bachelor inom X eller Master inom Y, Yrkesutbildning inom Z och så vidare. Det går också jättebra att inte skriva med någon högre utbildning alls om du inte vill eller om du exempelvis är självlärd, vilket framförallt är relativt vanligt bland utvecklare.
 • Industri
  • Industri är alltså de industrier du har erfarenhet av och har jobbat i, vilka är bra att skriva med. Framförallt om du har erfarenhet av den industri du söker uppdrag inom så bör den såklart stå med här och gärna med exakt samma ordval som de använder sig av i uppdrags-/jobbannonsen.
  • Exempel: Bank och försäkringar, Retail, Tech, Sjukvård, Medtech och så vidare.
 • Organisation
  • Organisation är alla dimensioner man kan kategorisera ett företag i, enligt min definition (men återigen - du kan kategorisera dem hur du vill). Meriterande brukar vara att ha erfarenhet av liknande organisationer som den du nu ansöker till, såklart. Ta minst med de dimensionerna som de använder sig av i uppdrags-/jobbannonsen för att beskriva företaget.
  • Exempel: Agil/Vattenfall, B2C/B2B/B2B2C och så vidare, Internationell/Svensk, Startup/+10 000 anställda, Engelsk/Svensk, Offentlig/Privat sektor och så vidare.
 • Plattform
  • Exempel: Desktop/Mobile, Web/Native, Cloud/On-prem och så vidare. Jag kanske till och med skulle slänga in operativsystem här, om det är relevant (exempelvis PC/OS X (Apple Mac)/Linux).
 • Språk
  • Här menar jag inte programmeringsspråk (som jag anser ingår i tekniker), utan vilka språk du behärskar att tala. Svenska och engelska brukar alltid vara ett krav nu för tiden. Jag brukar inte ha med språk specifikt i mitt CV, utan låta det framgå under “Organisation” - det vill säga, att jag har jobbat i såväl svenska som engelska organisationer (se ovan om Organisation). Om det uttalat står i uppdragsannonsen att vissa språk är ett krav kan det vara bra att ha med de i CV:t, men annars tycker jag att språk kan lämnas därhän.

Anna Leijon konsult-CV-mall nyckelord

Formalia

Det här kanske är den tråkigaste delen av konsult-CV-skrivandet och håll i dig, för nu blir den tyvärr ännu tråkigare. Här tycker jag nämligen inte att man ska ta ut svängarna eller försöka sticka ut för mycket. Tänk också på att många kan vilja ha ditt CV i docx-format (som jag beskriver i ett annat stycke), vilket kan få ditt CV att hoppa runt på en massa otrevliga sätt från sin ursprungsversion om du har tagit ut svängarna allt för mycket. Använd därför gärna en standard-font och förslagsvis någon av Googles gratisfonter, vilka finns i standardsortimentet i Google docs och Microsoft Word. Jag föredrar typsnitt utan seriffer, men gör som du vill här. Seriffer är alltså små streck som exempelvis den populära fonten Times New Roman har medan exempelvis Arial inte har det. Jag använder 1.15 i radavstånd, men här kan du såklart också göra som du vill. Gör så att dina rubriker sticker ut på ett tydligt sätt. Jag har exempelvis lekt med versaler i mina rubriker, men det är självklart inget måste. Se mer i min CV-mall längst ned i artikeln. Det generella rådet är less is more här och ju mer standardiserat desto bättre, när det kommer till konsult-CV:n, anser jag. Om du vill visa på din kreativitet gör du inte det i konsult-CV:t, i min åsikt, utan länkar till din egna hemsida eller varhelst annars man kan få se prov på det.

Språk

Innan pratade jag om språk som nyckelord, men här åsyftar jag i vilket språk själva CV:t är skrivet. Bottom line är att CV:t bör vara på det språk som annonsen är skriven på. Det här är följer jag dock inte själv. Det är nämligen rätt så jobbigt att underhålla ett CV generellt och det adderar ytterligare en jobbig dimension med ett extra språk, tycker jag. Dessutom är det i princip alltid så att för de uppdrag som jag skulle vara intresserad av så är flera i teamet/organisationen ofta engelsktalande eller rentav att koncernspråket är engelska så då ser jag inte poängen med att skriva ett CV på svenska. Jag har helt enkelt indirekt bestämt mig för att om uppdraget inte accepterar CV:n på engelska så vill jag inte ha det. Därför är även min konsult-CV-mall på engelska. Den allmänna uppfattningen, skulle jag dock säga, är att ditt CV ska vara på samma språk som annonsen är på, så det kan vara bra att ha i åtanke.

Andra engagemang

För mig är det en tvistefråga huruvida det bör vara med eller inte i konsult-CV:t. Här kan du välja helt själv. Oavsett är det viktigt att särskilja just betalande uppdrag/jobb med frivilliga engagemang, men engagemang kan vara nog så meriterande att få med ändå. Jag skulle kalla det för “other engagements” eller på svenska “andra engagemang”. Engagemang i kåren och sådant skulle jag nog inte ha med i ett konsult-CV (om det inte är ‘Head of IT’ och du söker en IT-roll och har begränsat med andra erfarenheter att smycka ut CV:t med). Om du har byggt en hemsida, driver en e-handel som hobby, har byggt något litet spel eller app som är lite populärt skulle jag absolut ha med dem om du söker en roll inom IT. Jag skulle försöka få med dem i stycket som beskriver dig själv (läs mer om det ovan).

Foto

Välj själv om du vill ha med ett foto på dig själv eller inte, men observera att det bör vara ett relativt profsigt foto, såklart. Om du vill ha med ett foto - ta gärna ett där du ler, skulle jag säga. Fotots vara eller icke vara är omtvistat och jag är själv lite ambivalent inställd till foto. Jag har dock på senare tid mognat i att jag har med det. När jag var yngre tyckte jag att det kunde ligga till grund för diskriminering (vad gäller utseende, ålder och så vidare) och att det kändes oprofessionellt med ett foto på CV:t. Idag har jag däremot valt att inkludera ett foto. Den enkla motiveringen är för att det blir enklare att komma ihåg och känna igen en. Det är också en del av ens varumärke och igenkänningsfaktor, vilket är viktigare för frilansare än anställda. Det går dock bra att göra som du vill här.

Ålder

Jag skulle säga att du inte ska skriva med din ålder - av den enkla anledningen att det inte är relevant. Det som är relevant är din erfarenhet, tycker jag. En del kan tycka att ålder är en indikation på erfarenhet, men jag låter erfarenheten tala för sig själv istället. Din erfarenhet kommer att framgå baserat på hur många och hur långa tidigare uppdrag/jobb du har haft. Det är lite överflödigt att skriva med ålder och det kan dessutom ligga till grund för diskriminering, är min personliga åsikt. Anser du exempelvis att du borde skriva med din ålder för att det skulle vara positiv gör du antagandet att organisationen letar efter en viss ålder i sig. Det organisationen bör leta efter är istället en viss senioritetsgrad. Jag anser att uppfattningen är att senioritet blir allt mer frikopplat från ålder, vilket är bra (även om det inte går att förneka viss korrelation, såklart).

Länkar

Länkar för vidare läsning anser jag är oerhört användbart. En egen hemsida är nästan mer regel än undantag bland frilansare och Linkedin är också otroligt vanligt. Länkar till eventuellt Github-konto, Stack overflow-konto och så vidare om du är aktiv och har imponerande aktivitet där, skulle jag säga är positivt. Externa källor (det vill säga, utanför ditt CV) som verifierar din erfarenhet och kompetens och som kan styrka dina ord är av värde. UX-designers har exempelvis ofta en portfölj som de länkar till.

Filformat

Vore det inte fantastiskt om det gick att bara exportera sin profil från Linkedin och skicka in den? Jo, och det går, men troligtvis kommer du vilja tweaka ditt CV beroende på just det jobbet/uppdraget du söker. Många är heller inte helt bekväma med att skriva ut i detalj vad de jobbade med på Linkedin. Vissa har inte ens en Linkedin-profil. Visst kan du bygga en egen hemsida och ha ditt CV direkt i webben också, men jag tror ändå att vi tyvärr under överskådlig framtid kommer att fortsätta jobba med och bifoga filer som PDF och docx och så vidare i våra ansökningar.

Många konsultmäklare och uppdragsgivare kräver att du “registrerar din profil” hos dem. Det allra vanligaste, och det jag brukar göra när de kräver det, är att fylla i minimal info och skippa alla deras frivilliga fält. Kopiera och klistra in från CV:t i så stor utsträckning som möjligt och när det sedan går, för det kommer att gå, ladda upp ditt CV som fil också. Det där med att skapa profiler hos alla mäklare och alla uppdragsgivare är verkligen riktigt tidsödande och jobbigt, men ibland ett nödvändigt ont för att kunna skicka in din ansökan. Jag vågar påstå att i 99 fall av 100 är det ändå den inskickade CV-filen som de kollar på och som är avgörande i slutändan.

En del konsultmäklare och uppdragsgivare kräver att få in ditt CV i .docx-filformat och vissa av er kanske föredrar det. Personligen föredrar jag PDF för att skicka CV:t och Google docs för att redigera textfiler i. Om ingenting anges anser jag att det är mest proffsigt att skicka i PDF-filformat (och då behålls ju även formatet). Vissa skriver i Markdown eller Latex, men brukar allt som oftast ändå exportera det i PDF innan de skickar in. En vacker dag går jag nog över till Markdown (för Google docs är hemskt, men inte riktigt lika hemskt som Microsoft Word, men nästan), men jag är inte där riktigt än. Jag skulle rekommendera att skriva i Markdown, eller något annat så kallat ‘ lightweight markup language’, om du känner dig manad, men annars fungerar ju Google docs eller Microsoft Word också.

Annas konsult-CV-mall

Jag delar med mig av min konsult-CV-mall här i både Google docs-, .docx- och .pdf-filformat, men observera att jag inte är någon fullkomlig allvetare på något sätt. Hur som helst, den mallen fungerar för mig eftersom jag har landat flertalet uppdrag med den, men jag kanske har haft tur. Ta konsult-CV-mallen med en stor nypa salt. Det enda jag tror och kan hoppas på är att den hjälper dig mer än den stjälper dig.

Annas konsult-CV-mall:

Google docs (öppnas i ny flik)
PDF (öppnas i ny flik)
Word .docx (laddas ned)

Avslutning

Avslutningsvis, oavsett hur grymt CV du har så tar det ju dig bara till nästa steg i ansökningsprocessen, som sagt. Det steget beror, som så mycket annat, på tillgång och efterfrågan och hur attraktiv din kompetens är på arbetsmarknaden. Internt i vårt frilansarcommunity* har vi skämtat om att det räcker med att gå ut på ett torg och skrika “Javascript” för att få ett jobb/uppdrag inom det, exempelvis. Efterfrågan är så stor i världen. Med andra ord, ju högre konkurrens det är desto bättre och mer genomarbetat CV behöver du ha. Jag känner många duktiga utvecklare som knappt ens behöver ha ett CV eller söka jobb/uppdrag. De “flyter” lite från jobb till jobb eller uppdrag till uppdrag, vilket säkert kan vara oerhört skönt, men jag tror också att de får lite för dåligt betalt när de gör det.

En annan teori jag har är att olika roller behöver ha genomarbetade CV:n i olika utsträckning. Min roll är ofta product manager/product owner/teknisk projektledare och min känsla är att den här rollen behöver ha ett mer genomarbetat CV än en utvecklare. Anledningen är helt enkelt att det är större konkurrens, men även att en product manager behöver vara lite mer strukturerad än en utvecklare måste vara i sina arbetsuppgifter (men det här påståendet kommer jag säkert att få äta upp).

Jag hoppas att du har fått hjälp av den här guiden, men ta den med en nypa salt. Det finns inte ett rätt sätt att skriva CV:n på, men jag har som sagt försökt sammanfatta lite best practices för just konsult-CV:n i den här artikeln. Vissa konsultbolag anser att deras interna konsult-CV-mall är deras “secret sauce” eller “magic ingredient”, vilket jag tycker är störtlöjligt för jag anser att alla kan skriva ett grymt CV och att det inte finns någonting hemligt med det. Det är en av anledningarna till att jag ville skriva den här artikeln - för att tillgängliggöra informationen för alla. Det är många som säger att “man måste jobba som anställd konsult i 10 år innan man kan bli egen”. Min vision är att det ska gå efter 0 år och jag skulle även våga påstå att det är ditåt vi är på väg. Allt fler blir frilansare, och i alla industrier och åldrar, och i allt yngre ålder, vilket jag anser är positivt.

CV-skrivande i största allmänhet och konsult-CV-skrivande i synnerhet kräver otroligt mycket tid, underhåll och är lite av en konst och ett nödvändigt ont. Jag hoppas att den här artikeln inte avskräcker dig från att våga ta steget och bli frilansare, för syftet är det raka motsatta! Tack för att du har läst min artikel och stort lycka till!

Jag har skrivit många tidigare populära artiklar på relaterade ämnen, som jag också nämnde i början av artikeln, såsom Bokföringsprogram - en jämförelse, Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror, Frilansarguiden - steg för steg, Lista på banker som har företagskonto och Lista på konsultmäklare i Sverige. Läs gärna dem också!

Jag älskar att få feedback och input, men vänligen ställ alla dina frågor som du kan tänkas ha i mitt forum Frilans & Tech. Där kan du vara anonym om du vill. Anledningen till att jag vill samla alla frågor där är dels för att jag annars får många frågor på mail och jag på så sätt slipper besvara samma fråga flera gånger och dels för att det blir tillgängligt för alla på en gång och fler kan läsa och svara i realtid. Du hittar säkert redan svaret på din fråga där och om inte - ställ den där för allas tillgänglighet. Om du istället har feedback, input eller ser något fel i artikeln så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

Lycka till med ditt CV-skrivande!

/Anna Leijon
*Jag nämnde vårt Frilansarcommunity som heter Frilansare Sverige i den här artikeln. Det är ett community i Slack som jag är med i och administrerar. Om du vill bli inbjuden kan du skicka en ansökan till mig på anna@annaleijon.com, men observera att vi enbart vill ha med etablerade frilansare. Skriv med ditt bolagsnamn och Linkedin-profil så att jag kan verifiera att du är frilansare. Tack!

If you have any questions regarding freelance, self-employment or tech, please ask them in my open forum: Freelance & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.