Anställd vs frilanskonsult - vilken bakgrund behöver du ha?


Den här bloggartikeln är den andra i en serie av bloggartiklar som jag publicerar på ämnet “Anställd vs frilanskonsult”. I skrivande stund har fler än 50 000 unika läsare varit inne på min hemsida och läst den första artikeln Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror. Det är fler läsare än någon av mina andra artiklar på min hemsida, vilket jag tycker är jätteroligt. Jag vill passa på att tacka alla mina läsare för ert engagemang i min tidigare artikel! Jag blir jätteglad och svarar på allas mail, meddelanden, vänförfrågningar och kommentarer som jag har fått och jag hoppas att ni har överseende med att det ibland kan ta lite tid. Om ni vill ställa en fråga är det snabbaste sättet att göra det i mitt forum Frilans & Tech.

I min första bloggartikel jämför jag framförallt lönerna, men jag tar också upp övriga kontraktsmässiga skillnader, mellan en anställd konsult vs en frilanskonsult. Den första artikeln berör helt enkelt skillnaderna som de ser ut på pappret. Det resulterade i att det var många som hörde av sig till mig och frågade om vad som krävs för att bli konsult och frilanskonsult. Av den anledningen följer jag upp och kompletterar min tidigare redogörelse genom att här göra en jämförelse i vilken bakgrund och vilka kvalifikationer som är lämpliga att ha för att bli konsult. Det kan såklart vara bra att veta om du är intresserad av att bli konsult, oavsett upplägg. En av de vanligaste frågorna jag får är just det: “Kan jag bli frilanskonsult givet min bakgrund X?”.

Jag skriver om det här för att jag vill minimera det kunskapsövertag som jag anser att konsultbolag har för att individer i större utsträckning ska kunna fatta egna beslut kring hur de vill att deras anställningsform ska se ut. Så, i ett försök att agera folkbildare och förkämpe för tjänstemännen och de anställda konsulterna ute i landet försöker jag därför redogöra för skillnaderna i kvalifikationer som behövs mellan en anställning och frilansande som konsult i den här artikeln. Jag vill också tillägga att jag utgår från mina egna och min bekantskapskrets erfarenheter som framförallt begränsas av IT-sektorn och min utbildningsbakgrund som civilingenjör. Med det sagt hoppar vi rakt in i de olika myter som omger konsulten och dennes kvalifikationer.


Anna-leijon-webinar-developers-bay-7
Ett urklipp från en youtube-video där jag sitter och predikar om frilansarlivet. Spana in min Youtube-kanal om du vill se mer.Vilken bakgrund och vilka kvalifikationer du behöver ha som konsult vs frilanskonsult


Innehåll:

1. Myter om konsulten och dennes kvalifikationer
2. Utbildning
3. Erfarenhet
3.1 Konsultmässighet
4. Personliga egenskaper
4.1 Säljare och nätverka
4.2 Bokföring
4.3 Risktagare
5. Sammanfattande avslutningMyter om konsulten och dennes kvalifikationer


Konsulten, som är ett vanligt inslag i kontorslandskapet numer och en lite specialbehandlad, men pigg, karaktär som chefen glatt introducerar för teamet, men som oftast inte får åka med på företagets konferenser och som inte heller får någon julklapp, men vad gör hen, vem är hen och vad äter hen till frukost? Frågorna är många och jag är här för att skingra frågetecknens dimma som liksom omger detta mytomspunna sagoväsen. Jag vill börja med att nämna några myter kring konsulten och dennes kvalifikationer rent generellt för att sedan gå igenom dem i detalj i nästkommande stycken.

Det är en etablerad myt att konsulten måste ha:

1. Lång och prestigefylld utbildning
2. Lång erfarenhet, nischad spetskompetens eller ovärderlig företagsspecifik erfarenhet
a. “Konsultmässighet” - ett uttryck som branschfolk gärna slänger sig med
3. Vissa specifika personliga egenskaper, såsom att vara:
a. En säljare och nätverka
b. Ett bokföringssnille - att du behöver kunna utföra avancerad eller tidskrävande bokföring (gäller inte anställda konsulter, utan är enbart applicerbar på frilanskonsulter)
c. En risktagare

Nu när jag har nämnt de vanligaste myterna kring konsulten generellt, låt oss då gå in på hur det faktiskt ligger till istället och diskutera skillnaderna mellan anställd vs frilanskonsult.

Utbildning


Miniminivå:
 • Anställda konsulter:
  • Oftast en bachelor- eller masterutbildning, men kan också vara helt självlärda.
 • Frilanskonsulter:
  • Kan vara helt självlärda, utan högre utbildning.
Såsom arbetsmarknaden ser ut i dagsläget krävs oftast en viss utbildningsbakgrund för att bli konsult generellt. I undantagsfall har jag dock stött på nischade utvecklare som är självlärda och som jobbar som anställda eller frilanskonsulter, men det är ovanligt. För att bli anställd konsult på en del konsultbolag krävs ofta en bachelor-, och ibland till och med en masterutbildning av något slag, och som nyexaminerad från vissa utbildningar blir du ofta just anställd konsult. För att illustrera med ett exempel så blev omkring 90 % av alla från min utbildning på KTH i Industriell Ekonomi anställda konsulter direk efter masterexamen. Som med alla andra marknader är dock konsultarbetsmarknaden givetvis en fråga om tillgång och efterfråga. Konsultbolag som har svårare att rekrytera kan inte ställa lika höga krav som de mer populära arbetsgivarna. Det beror självklart också på vilket bolag och bransch det gäller. Managementkonsulter är ökänt högutbildade och de med allra bäst betyg hamnar på McKinsey, BCG och Bain. Webbutvecklare som är självlärda eller med en yrkesutbildning kan landa en anställning som konsult på en webbyrå, exempelvis. Med andra ord är det svårt att säga någonting generellt när det gäller just utbildningsbakgrund och konsultyrket.

Erfarenhet


Miniminivå:
 • Anställda konsulter:
  • Viss tidigare erfarenhet krävs oftast - exempelvis jobb vid sidan av studierna eller till och med projekt i skolan kan vara tillräckligt. Bottom-line är att du måste kunna visa upp några relevanta projekt/uppdrag på ditt CV för att kunna bli konsult.
 • Frilanskonsulter:
  • Samma som ovan. Jag har dock också hört talas om många webbutvecklare som byggt några hemsidor själva som hobby och sedan fått förfrågan från någon de känner om de kan hjälpa dem bygga en hemsida och sedan har deras frilanskonsultande bara rullat på efter det.
Det här är en fråga som jag får ofta; “hur länge måste jag ha arbetat som konsult innan jag kan gå över till att bli frilanskonsult?”. Svaret, det klassiska konsultsvaret som alltid stämmer, är att “det beror på”. Jag arbetade i 1,5 år som anställd konsult innan jag gick över och blev egen. Anställd konsult blir du som sagt ofta direkt efter universitetsutbildningen, men när det gäller frilanskonsulter så är det många som pratar om att det krävs en viss nivå av “konsultmässighet” för att kunna bli det. Frilanskonsulter och anställda konsulter konkurrerar dock ofta om samma uppdrag och jag anser att om konsultbolagen kan sälja in helt nyexaminerade konsulter så borde det rent teoretiskt gå att sälja in sig själv också som frilanskonsult, även om du är nyexaminerad eller till och med självlärd. Konsultbolagen hävdar givetvis att de ger ovärderligt stöd i processen att få sitt första uppdrag och kunskapsnätverk och så vidare, men jag skulle ändå säga att du får minimal inskolning hos de flesta. Det är oftast ett faktum att du skickas ut på uppdrag på en gång och att det är underförstått att du ska verka mer senior än du faktiskt är. Givetvis hjälper det att ha tidigare erfarenhet av konsultande innan du blir frilanskonsult och det är vanligt att först bli anställd konsult och sedan konvertera till frilanskonsult. Den gängse uppfattningen att det skulle krävas tidigare erfarenhet av konsultande innan du blir frilanskonsult skulle jag dock vilja dementera å det bestämdaste.

Vidare behöver du inte vara superspecialiserad eller göra dig ovärderlig och oersättlig på arbetsplatsen för att bli frilanskonsult, även om det är just så som vissa konverterar från att vara anställd till att vara frilanskonsult. Ett exempel på det här beteendet skulle kunna vara att du, som utvecklare, över tid, blir den enda som kan en viss funktion, ett visst system eller rent av vara den som byggt hela systemlösningen på ett företag. När det här händer övergår vissa från att vara anställda till att skicka fakturor för sina tjänster istället. Jag har till och med hört talas om folk som säljer vidare systemlösningen till andra företag också och på så vis bygger upp ett eget produktbolag över tid. Frilanskonsultande kan i vissa fall fungera som en segway från att vara anställd till tjänsteförmedlare via eget företag för att slutligen bli produktleverantör via eget företag. Även om ovan är ett ovanligt exempel så ville jag illustrera slutsatsen att det alltså är en myt att det krävs lång generell erfarenhet, ovärderlig företagsspecifik erfarenhet eller nischad spetskompetens för att bli frilanskonsult.

Konsultmässighet

När det gäller “konsultmässigheten”, som jag nämnde i inledningen av det här stycket, så är det ett begrepp som många slänger sig med inom konsultbranschen. Det är dock för mig en gåta vad det faktiskt innebär. När jag har diskuterat det med olika personer i branschen ger ingen ett entydigt svar. Jag tror att ordet innebär att du, som erfaren konsult, utvecklar något slags professionalism, expectation management, tydlighet, fingertoppskänsla och bekvämlighet över tid och det är säkert sant till viss del. Myten består dock i att det skulle vara ett krav för att bli frilanskonsult. Myten och oklarheten kring “konsultmässigheten” lever vidare och späds på av erfarna i branschen, men jag vill å det bestämdaste dementera att det är något slags krav för att kunna bli frilanskonsult. Min egna teori är att det här begreppet är uppfunnet av konsultbolag och används av anställda konsulter för att måla upp en osynlig tröskel för sig själva när de inte vågar ta klivet ut och bli egna. Det är bekvämt att skylla på att du saknar någonting som kommer att komma tids nog, helt enkelt. Det gör det enklare att avvakta. Kontentan är alltså att “konsultmässighet” kan betyda olika för olika personer, men är någonting som du får med erfarenhet och som ingen har från början. Ett luftslott, helt enkelt. Det är således en myt att det skulle vara ett krav att ha den där "konsultmässigheten" för att bli frilanskonsult, i min mening.

Personliga egenskaper


 • Anställda konsulter:
  • Finns ingen.
 • Frilanskonsulter:
  • Självgående
  • Ej extern bekräftelse- eller trygghetssökande.
Jag tror att alla kan bli konsulter och frilanskonsulter och att det inte finns ett “framgångspaket” eller någon miniminivå som går att applicera på alla. För när det kommer till personliga egenskaper vill jag helst inte generalisera och säga att det finns några “krav” eller förutsättningar för att bli anställd konsult eller frilanskonsult av den enkla anledningen att det är svårt att säga någonting konkret och att det kan variera mycket. Trots det har jag nämnt två punkter under miniminivån för frilanskonsulter. För frilanskonsulter skiljer det sig nämligen mot anställda i det hänseendet att du borde vara än mer självgående och bekväm med att vara självgående. Detta eftersom du inte har något konsultbolag i ryggen som du eventuellt kan luta dig tillbaka mot och ta hjälp av om du skulle vilja. Du bör heller inte ha för stort bekräftelsebehov då du dels är helt utan chef som frilanskonsult och dels för att du generellt förväntas leverera på en litet högre nivå än anställda i konsultrollen. Du har helt enkelt högre krav på dig och får oftast mindre stöd. Det är de två poängerna som jag tycker är värda att göra under den här punkten.

Säljare och nätverka

Notera att i miniminivån för personliga egenskaper ovan nämner jag inte att du behöver vara varken säljare eller proffsnätverkare. Det är för att du som anställd konsult kan förlita dig på konsultbolagets säljteam i stor utsträckning och du som frilanskonsult kan outsourca säljandet via konsultmäklare om du vill. Det finns alltså inga krav på den här punkten!

Bokföring

Det samma gäller för bokföring - som frilanskonsult behöver du inte hålla på med bokföring om du inte vill - det går att outsourca till tredje part för någon eller några tusenlappar i månaden. Som anställd har du givetvis ingen bokföring. Vidare håller jag på att skriva bloggartiklar kontinuerligt, men det är såklart inte ett måste för frilanskonsulter. Det är bara någonting som jag tycker är roligt. Som frilanskonsult behöver du helt enkelt ha ett okej konsult-CV och så kan du egentligen outsourca resten (det vill säga, säljandet, administrationen och eventuell marknadsföring).

Risktagare

Generellt brukar det också nämnas att konsult är mindre tryggt än anställning och att frilanskonsult i sin tur är mindre tryggt än anställd konsult. Det här är ytterligare en myt som jag vill slå hål på. Jag kan till viss del hålla med om att anställd konsult är mindre tryggt än en vanlig anställning, men frilanskonsult skulle jag vilja hävda är mer tryggt än både anställd konsult och vanlig anställning. Resonemanget är att du som frilanskonsult oftast tjänar så pass mycket mer än du gör som anställd att du på några månader kan spara ihop till en buffert om du någon gång skulle stå helt utan uppdrag. Jag anser vidare att jag som frilanskonsult kan skruva på och sänka mina krav både vad gäller timlön och typ av uppdrag om jag skulle behöva. Jag anser också att jag alltid kan gå tillbaka till en anställning om det skulle behövas. Kontentan är att trygghetsargumentet är ytterligare en myt som omger frilanskonsulten. För egentligen är frilanskonsult och anställd konsult mer en skillnad i upplägg än någonting annat.

Sammanfattande avslutning


Kontentan är att du inte behöver ha 15 års erfarenhet av konsultande för att bli frilanskonsult och anställd konsult kan du som bekant bli direkt efter universitetet. Som frilanskonsult finns det till och med de som är självlärda och inte har någon högre utbildning alls. Vidare har jag poängterat att “konsultmässigheten” är ett uttryck som mer erfarna slänger sig med i branschen, men som inte har någon allmängiltig definition. Det fungerar snarare som ytterligare ett hinder och en instegsbarriär som vissa målar upp för sig när de inte vågar ta steget till att börja frilanskonsulta. Jag har också nämnt att skillnaden i lämpliga personliga egenskaper mellan anställda konsulter och frilanskonsulter är att frilanskonsulter drar fördel av att vara ännu mer självgående och att inte vara allt för bekräftelsesökande. Anledningen till detta är att du som frilanskonsult har varken chef eller konsultbolag bakom dig. Vidare poängterar jag att du inte behöver vara en säljare, proffsnätverkare, bokföringssnille, marknadsföringsgeni eller extrem risktagare för att bli varken konsult eller frilanskonsult.

Hoppas att jag har slagit hål på några myter om konsultens kvalifikationer och tydligt visat på vad som gäller istället. Jag är engagerad och investerad i den här frågan och hjälper gärna andra aspirerande frilanskonsulter på vägen till eget såsom jag själv har fått hjälp av andra på min väg. Jag är jätteglad om ni har feedback till mig så hör av er till min mailadress om ni vill diskutera detta mer, har synpunkter eller frågor: anna@annaleijon.com. Missa inte heller min nästa bloggartikel genom att signa upp dig på mitt nyhetsbrev!

Slutligen vill jag önska alla lycka till oavsett vilken väg ni tar. Om du vill bli frilansare kan jag också tipsa om mina artiklar Frilansarguiden, Anställd vs Frilanskonsult - en jämförelse i siffror och Konsultmäklarlistan som gör dig till frilansare på nolltid. Om du har generella tech & frilans-frågor får du gärna ställa dem i mitt forum.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, hittar fel i artikeln eller liknande: anna@annaleijon.com :)

/Anna LeijonOm du har några frågor kring frilans eller tech kan du alltid ställa dem i det här öppna forumet som jag har startat: Frilans & Tech

Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.