Varför är det så många entreprenörer som varit frilansare?


This article is also available in English here.

Många entreprenörer har bakgrund som frilansare. Det finns ingen officiell statistik på detta att tillgå, men de som har lyssnat på de flesta avsnitten av min podcast Techskaparna har säkert noterat att många som har gästat podden har frilansat vid något tillfälle. Av de techentreprenörer som har varit med hittills, så har hälften (av vad jag vet) bakgrund som frilansare. I avsnitt 4 av Techskaparna med Ted Valentin och Jonatan Heyman så rekommenderar de dessutom att kombinera frilans och entreprenörskap. Många techentreprenörer har helt enkelt frilansat vid något tillfälle under sin karriär innan de gick över till att vara entreprenörer på heltid.

I den här artikeln ska jag försöka förklara varför det är så och redogöra för för- och nackdelarna med att vara både frilansare och entreprenör. Det vill säga, att frilansa innan och kanske samtidigt som du försöka bygga företag, produkter, startups, egna projekt, vara indiehacker, livsstilsentreprenör eller vad du nu kallar det - att ha och försöka förverkliga din entreprenörskapsambition.

Här radar jag upp för- och nackdelarna med att kombinera frilans med entreprenörskap.

Fördelar:

 • Bättre kunskap kring företagande
 • Ekonomiska:
  • Mer kostnadseffektivt
  • Bättre personlig ekonomi
  • Högre SGI (sjukpenninggrundande inkomst)
  • Egenfinasierat startkapital
  • Mindre beroende av riskkapital
 • Flexibel tidsplanering
 • Du kan anpassa uppdrag efter intresse
 • Färre mentala och juridiska hinder
 • Mer tryggt

Nackdelar:

 • Alla kan inte frilansa
 • Det kan vara mer eller mindre svårt att få uppdrag beroende på din kompetens och senioritet
 • Det kan ta längre tid att komma igång med entreprenörskapsbolaget eftersom frilansande erbjuder en trygghet och inte samma stress
 • Det kan innebära lite dubbel arbetsbörda om du driver två bolag samtidigt - ditt frilanskonsultbolag (hädanefter kallat konsultbolag) och ditt entreprenörskapsbolag - när det kommer till exempelvis bokföring

Ansträngt ekonomiskt

Innan vi går in på för- och nackdelarna i detalj vill jag illustrera en av de viktigaste skillnaderna mellan att försöka bygga ett entreprenörskapsbolag som frilansare jämfört med att göra det när du inte är frilansare. I avsnitt 18 av Techskaparna får vi exempelvis träffa Johannes Midtbö från Populum. Han frilansade INTE vid sidan av, utan gjorde verkligen en hård övergång från tillsvidareanställd till heltidsentreprenör. Han tog inte in något riskkapital, utan bootstrappade (självfinansierade) starten av sitt företag. Han tog ett lån på sin lägenhet och arbetade utan lön i några år. Det måste ha varit tufft särskilt eftersom han var van med en, förmodligen, riktigt bra lön från Accenture där han jobbade innan. Det är en otroligt cool och inspirerande resa och jag kan verkligen rekommendera er att lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det. Jag beundrar verkligen Johannes och alla andra som lyckas med en sådan här otroligt utmanande uppstart.

Det är intressant att jämföra Johannes med exempelvis avsnitt 19 av Techskaparna och Jacob Eriksson från Boxbollen. Jacob började frilansa direkt efter skolan och han tjänade bra som frilansare. Han berättade att han kunde ta tusen till två tusen kronor i timmen. Han sparade på så vis mycket pengar i sitt egna konsultbolag samtidigt som han tog ut en riktigt bra lön därifrån och startade upp Boxbollen. Han gick sedan ned till att frilansa allt mindre i takt med att Boxbollen växte. Till slut satsade han 100% på Boxbollen och slutade frilansa helt, men hade fortfarande sparat en massa pengar i sitt egna konsultbolag (alltså inte Boxbollens bolag, utan sitt konsultbolag) så han behövde inte ta ut lön från Boxbollen riktigt än, utan betalade sin egna lön som han hade tjänat ihop från tidigare frilansuppdrag. På så sätt kunde han komma igång otroligt billigt och smidigt med Boxbollen och trappa ned andra engagemang successivt till dess att det han verkligen brann för tog fart på riktigt och utan att behöva göra avkall på sin livsstil rent ekonomiskt.

De här två olika resorna illustrerar en viktig poäng - det behöver inte ALLS bli lika ansträngt ekonomiskt och du kanske inte behöver göra lika mycket avkall på din livsstil om du försöker få igång en startup samtidigt som du har möjlighet att frilansa innan och/eller under tiden. Det finns många andra fördelar också, vilka vi ska gå in på mer i detalj, men ekonomin, som illustreras så tydligt av exemplen från Techskaparna avsnitt 18 och 19, är en viktig del. Låt oss nu gå in på alla fördelarna mer i detalj.

Fördelar

Bättre kunskap kring företagande

Som frilansare har du oftast redan ett aktiebolag igång (ditt konsultbolag) när du ska starta ditt nya entreprenörskapsbolag. Din första verksamhet sysslar med frilanskonsultuppdrag och säljer din tid för pengar, medan ditt andra kanske ska bygga någon mer skalbar produkt eller tjänst. Du kan till och med göra det i samma bolag om du känner för det - det är ingenting som hindrar flera företagsbeskrivningar och flera SNI-koder hos ett och samma aktiebolag hos Bolagsverket. SNI står för standarden för svensk näringsindelning och kategoriserar alltså ditt bolag beroende på dess verksamhet. Kontentan är i varje fall att frilans minskar på så vis tröskeln till företagandet och i längden även till entreprenörskapet. Det är definitivt lättare att starta upp ditt andra bolag eller din andra verksamhet än din första. Du har lärt dig och kommit igång med allting från bokföring, företagande, fakturor, moms, kostnader och intäkter och så vidare. Du vet hur sådant fungerar i ett bolag redan innan du startar ditt entreprenörskapsbolag. Annars blir det lite grann dubbel inlärningskurva - du måste snabbt lära dig både hur du ska bygga en produkt och hur du ska starta ett företag. Om du redan har startat ett företag tidigare istället är det verkligen en huvudbry mindre, tro mig.

Varför två separata bolag?

Om du har, eller ska ta in, fler delägare i ditt entreprenörskapsbolag så kan det vara smidigt att ha ett separat bolag för det så att du enkelt kan särskilja det från ditt konsultbolag. Du kan dock fortfarande skjuta in pengar från ditt konsultbolag via exempelvis så kallat "ovillkorat aktieägartillskott" till ditt entreprenörskapsbolag. Det är ytterst smidigt att finansiera kostnader i ditt entreprenörskapsbolag via ditt konsultbolag (som du dessutom, via ett smidigt upplägg med fördel kan ÄGA vid ditt egna konsultbolag, istället för att äga det som privatperson, men nu går vi in i allt för mycket detaljer). Det får jag skriva en separat artikel om, men poängen jag vill göra i det här stycket är att det troligtvis är allra smidigast att ha två separata bolag för dina två separata verksamheter - ett för frilanskonsultuppdragen och ett för entreprenörskapet.

Mer kostnadseffektivt

När du försöker bygga ett företag och en produkt behövs ofta tid och pengar för att komma igång. Som tillsvidareanställd hos någon annan (det vill säga, inte frilansare) får du endast en lön varje månad och som är färdig och skattad på flera gånger innan den till slut når din ficka. Som frilansare, å andra sidan, dels så tjänar du ofta så pass bra att du bara tar ut en liten del som lön och dels behåller du då också en stor del OBESKATTADE RESERVER i ditt bolag. Att köpa någonting i bolaget, jämfört med att göra det med beskattade privata lönepengar, är dessutom uppskattningsvis 60 % billigare. Det fungerar så eftersom du undviker en massa dubbelbeskattning på vägen. Så pengarna du har över i ditt konsultbolag kan du med fördel satsa i ditt entreprenörskapsprojekt. Det är som ett slags hävstångseffekt. Tänk själv hur otroligt dyrt det blir om du ska, med din beskattade lön som privatperson, köpa insatsvaror till din startup. Du kommer behöva finansiera inköpen av dina insatsvaror ända fram till att du börjar få ett inflöde av pengar från dina kunder (rörelsekapital) och går break-even eller tar in riskkapital, vilket kan vara ganska långt fram.

Bättre personlig ekonomi

Som privatperson med entreprenörskapsambition, och framförallt om du inte är purung och "startar i dina föräldrars garage", har du omkostnader associerad med din livsstil. Därför kan det bli en ganska dyr historia att bara hålla dig och dina medgrundare flytande rent ekonomiskt medan du försöker bygga ditt företag. En viktig milstolpe, som jag alltid frågar mina intervjuobjekt i podden Techskaparna om, är ju "när du fick in första kunden och hur det kändes". Beroende på din produkt och dina möjligheter kan det ta olika lång tid innan du kan få in din första kund. Nästa milstolpe, att kunna ta ut lön och sedan en helt okej marknadsmässig lön, är ännu längre fram i tiden. Din personliga ekonomi och livsstil får eventuellt stå tillbaka lite grann under uppstarten, men behöver kanske inte stå tillbaka lite mycket (eller ens alls) om du lyckas kombinera frilans med entreprenörskapet, precis som Jacob gjorde med Boxbollen. Som jag poängterade i det tidigare stycket kan du relativt enkelt och snabbt spara ihop obeskattade reserver i ditt konsultbolag som du exempelvis kan använda för att betala ut lön till dig själv med.

Viktiga ekonomiska milstolpar i din entreprenörskapsresa skulle kunna vara:

 • Få in första betalande kunden
 • Kunna ta ut (lite) lön till dig själv och eventuella medgrundare
 • Kunna ta ut marknadsmässig lön till dig själv och eventuella medgrundare
 • Gå plus minus noll (break even) och vara cashflow-positiva
 • Kunna ta in din första anställda
 • ... och så vidare

Högre SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Förutom att din personliga ekonomi kan bli ansträngd rent generellt under uppstarten av ditt entreprenörskapsbolag (som jag poängterade i föregående stycke) vill jag också nämna en rent praktisk faktor i det hela. Det är nämligen också är en stor skillnad på att leva på privata och redan beskattade sparpengar och att leva på pengar som du har sparat i ditt aktiebolag och tar ut som lön kontinuerligt. Staten har nämligen konstruerat det så att det är fördelaktigt att ta ut lön kontinuerligt som privatperson. Det är nämligen din så kallade SGI - sjukpenninggrundande inkomst. Om du är tillsvidareanställd på någon annans bolag och säger upp dig, och inte har ett eget AB som du kan ta ut lön från medan du försöker starta upp ditt entreprenörskapsbolag, måste du leva på dina sparade pengar som alltså inte betalas ut som lön. Du får portionera ut dem från ditt sparkonto varje månad eller vid behov, vilket troligtvis Johannes gjorde som var med i episod 18.

Det upplägget fungerar säkert bra, men det hade varit mer fördelaktigt att kunna ta ut sparpengarna som lön istället via ett eget bolag. Då får du fördelarna som ges med löneupplägget samt skjuter upp att betala skatt på pengarna och optimerar även den skatt du ska betala på pengarna dessutom. Såväl staten som privata företag vill gärna se en kontinuerlig lön och därför har staten konstruerat det på det här sättet. På samma mängd pengar betalar du mindre skatt på en lägre lön över längre tid än på en högre över kortare tid, helt enkelt. Om du ska ansöka om lån (bolån, privatlån eller dylikt) någonstans som privatperson är dessutom det första de kollar på om du har en stabil lön och sysselsättning. Om du ska få statlig pension, ersättning vid långtidssjukdom eller föräldraledighet så kollar försäkringskassan om du har tagit ut lön och annars blir din ersättning väldigt låg. På många vis är det alltså mer fördelaktigt att ha en sparbuffert i ett företag som du kan ta ut som lön än att leva på privata sparpengar, om man har möjlighet till det.

Några fördelar med att kunna ta ut sina sparade pengar som lön från ett företag istället för från ett privat sparkonto:

 • Rent skatteoptimeringsmässigt
 • Om du ska ansöka om lån i närtid (de kan titta tillbaka ett eller fler år i din ansökan)
 • Du får:
  • Inbetalning till statlig pension
  • Högre ersättning vid långtidssjukdom
  • Högre ersättning vid föräldraledighet
 • ... med mera

anna-leijon-frilansare-entreprenörskap-gravid-föräldrapenning
Det här är exempelvis högaktuellt för mig själv nu när jag är gravid och ska gå på min första föräldraledighet snart. Jag har alltid maxat min SGI hela tiden som egenföretagare och betalat ut lön från mitt konsultbolag och får på så vis ut maximalt av föräldrapenningen från Försäkringskassan. *bild från min gravidfotografering*

Egenfinansierat startkapital

När det kommer till startkapital behöver du först 25 000 kronor i aktiekapital för att starta upp ett aktiebolag. Sedan behöver du eventuellt också köpa in produkter och tjänster till företaget för att överhuvudtaget kunna bygga din egna produkt (det vill säga, finansiera dina insatsvaror). För innan du kan drömma om att kunna TA UT NÅGONTING ur ditt bolag behöver du i regel STOPPA IN ganska mycket. Pengar som täcker dina eventuella utvecklingskostnader, marknadsföring, olika typer av insatsmaterial, köp av datorer och domäner och annat. Allt det behöver troligtvis betalas för innan första kunden, och följaktligen första intäkten, kommer in till bolaget. Om du sparar pengar i ditt konsultbolag samtidigt som du frilansar kan du både använda det som lön och för att finansiera ditt startkapital till ditt entreprenörskapsbolag.

Mindre beroende av riskkapital

En approach för att finansiera din entreprenörskapsresa är att försöka ta in riskkapital. En viktig poäng jag försöker förmedla är att ta in riskkapital inte är ett måste, utan det går även jättebra utan. Det enklaste sättet att lyckas med att starta och få igång ditt entreprenörskapsbolag utan riskkapital är nog att göra det genom att frilansa samtidigt. Dessutom - ju tidigare du tar in riskkapital, desto större andel av ditt framtida bolag kommer du behöva vara villig att ge upp. Anledningen till att det är så är för att ditt bolags värdering troligtvis (och helst) ökar i takt med att du kommer allt längre i ditt företagsbyggande. Investerarna ser dig som en större risk ju tidigare i resan det är och vill således ha en premie för det i form av mer andelar av bolaget. Ju senare och ju längre du har kommit, innan du eventuellt tar in investerare, desto mer av kakan får du behålla själv, vilket ändå är en extremt viktigt aspekt och motivation för en entreprenör - att få äga en stor andel, eller allra helst 100%, av sin egen skapelse. Jag tycker att du ska ha någon form av proof of concept innan du själv satsar dina egna pengar och ännu mer så innan du ber någon annan att också satsa sina pengar. Att få proof of concept kan dock ta tid och kosta pengar.

Dessutom kan det självklart vara svårt att få in riskkapital och inte minst i dessa tider av ekonomisk osäkerhet. Många aspirerande entreprenörer spenderar mer tid på att söka pengar än på att bygga sin produkt, vilket jag personligen tycker är lite olyckligt och kontraproduktivt. "Att söka pengar" har nästan blivit en sport i sig och i vissa bolag kanske en ny medpartners främsta uppgift, istället för att bygga bolaget och bidra rent produktivt, men det är min åsikt. Många aspirerande entreprenörskapsbolag gör sig fullkomligt beroende av riskkapital och har kanske aldrig formulerat en rimlig plan för hur de överhuvudtaget ska tjäna pengar. Ett bolags främsta uppgift är dock att tjäna pengar, anser jag. Det kan låta självklart, men har varit rätt kontroversiellt den senaste tiden av ovillkorlig högkonjunktur och en tillgång på pengar som aldrig tycks sina. En komisk anekdot på det temat från när vi lanserade vårt bolag Flowby (som är ett digitalt kösystem) för två år sedan är att vi nästan hade fler investerade än kunder som hörde av sig. Det kanske är ett tecken på en orimlig högkonjunktur om något. Vi valde dock den självfinansierade vägen och vägen som "livsstilsentreprenörer", vilken kan liknas vid raka motsatsen till riskkapital-jagandet så som det exempelvis illustreras i serien "Snabba cash" och i allmänhet i media. Om jag sammanfattar det så här: personligen gillar jag att bygga produkter och hatar att göra Powerpoints. I jakten på "den perfekta pitch decken" kan aspirerande entreprenörer tappa bort både sig själva och fokuset på sin produkt. Hur som helst, om du har byggt upp en ekonomisk buffert i ditt konsultbolag istället behöver du inte utsätta dig för den här cirkusen eller förlita dig på andras pengar lika tidigt eller ens alls, vilket är en positivt aspekt av att frilansa på vägen mot att förverkliga dina entreprenörskapsdrömmar.

Flexibel tidsplanering

Förutom de mer ekonomiska aspekterna vill jag även nämna tidsplanering. För precis som Jacob kan man, med frilansuppdrag, skära upp och ned på uppdragets tidsåtgång i stor utsträckning själv. Personligen tar jag mig an frilansuppdrag i sjok. Jag kör ofta ett frilansuppdrag på heltid i ett halvår, sedan ledig ett halvår och satsar då på att bygga mina egna produkter. Jacob trappade istället ned på frilansuppdraget successivt, vilket man också kan göra. Poängen är att som tillsvidareanställd är det ofta en ON/OFF-knapp och du förväntas stanna mycket längre på anställningen och har längre uppsägningstid, än på frilansuppdraget. Det gör det helt enkelt mindre smidigt. Om jag behöver pengar tar jag mig an ett kort frilansuppdrag eller talaruppdrag. Det är svårt som privatperson och framförallt om du inte har ett eget AB eftersom du inte ens kan fakturera för dina eventuella tjänster eller vet hur man gör det. Frilans ger möjlighet till en flexibel sysselsättningsgrad som du inte har annars.

Fördelar rent tidsplaneringsmässigt med att kombinera frilans med entreprenörskap:

 • Du kan planera din tid i större utsträckning själv och om du behöver pengar kan du ta dig an ett kortare uppdrag
 • Du kan trappa ned på frilansuppdraget successivt eller ta dig an uppdrag i perioder
 • Det går snabbare att avsluta ett frilansuppdrag än en anställning (kortare uppsägningstid)
 • ... med mera

Du kan anpassa uppdrag efter intresse

På temat med företagande vill jag också nämna att förutom att lära sig företagande generellt finns det också flera frilansare som jag har hört talas om som väljer att ta uppdrag på bolag som de är intresserade av och där de lär sig mer om hur man bygger liknande produkter. Exempelvis ett B2B SaaS-bolag (alltså ett företag som säljer tjänster till andra företag genom en prenumerationstjänst). Frilansaren tar ett uppdrag på ett sådant bolag för att den personen är intresserad av hur just det fungerar och kanske vill bygga ett eget B2B Saas-bolag. Så det är också en positiv aspekt relaterat till företagandet som frilans möjliggör, men som är desto svårare att lyckas med med en anställning - att anpassa uppdraget/jobbet efter intresse.

Färre mentala och juridiska hinder

Sist, men inte minst, vill jag även nämna dina eventuella mentala hinder (eller hjärnspöken) som ökar de upplevda trösklarna du har till att starta upp ditt entreprenörskapsbolag. Förutom de mentala har vi även eventuella juridiska hinder för dig som tillsvidareanställd av någon annan också. Många arbetsgivare vill inte se att man startar bolag parallellt med sin anställning, medan det inte påverkar dig som egen och frilansare (eller din uppdragsgivare har ingenting att säga till om när det kommer till den saken och mycket annat). Jag har pratat med många tillsvidareanställda som inte vågar berätta för sin arbetsgivare att de försöker starta ett entreprenörskapsbolag parallellt. Anställningskontrakt innehåller dessutom ofta konkurrensklausuler som på olika sätt kan hindra dig från att starta ditt entreprenörskapsbolag och driva det samtidigt som du har din anställning i ett annat bolag. Även om det inte hindrar dig rent juridiskt kan du uppleva en osäkerhet till följd av konkurrensklausulens blotta existens, vilken kan fungera som ett minst lika stort hinder. Det är supertråkigt, men jag ska också nämna att det faktiskt också finns en rätt, som inte så många känner till och som skyddar individen i det här avseendet, och det är att du som tillsvidareanställd har RÄTT till "hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.", som det så fint står.

Du kan alltså ta ledigt utan lön från arbetet för att satsa på att jobba i ditt egna bolag. Oavsett om du gör det eller inte så är det ofrånkomligt att arbetsgivaren kan se det lite som ett svek - de vill ju att du, om du gör ett bra jobb, ska stanna så länge som möjligt och försöka klättra i deras bolag istället. Många som jag har pratat med säger att de nästan känner sig lite otrogna och måste smyga med sina entreprenörskapsambitioner eftersom de samtidigt vill hålla sina karriärmöjligheter öppna om entreprenörskapet skulle skita sig. Det som är bra med frilans är att ingen sådan oro finns över huvud taget - du har redan avsagt dig allt vad som kallas "climbing the corporate career ladder" eller klättra karriärstrappan. Det finns inget sådant koncept inom frilans och ingen chef du ska försöka ställa dig in hos - du är ju din egen chef! Det finns bara pengar in och pengar ut samt leveranser av produkter och tjänster. Din mentala inställning och ditt tänk, som frilansare, blir direkt mer av transaktionell art och du ser nyktert på vad arbete, företagande och utbyte av varor och tjänster verkligen är. Du har ett slags företagarförståelse - förståelse för affärer, någonting som du skyls från och inte utsätts för som anställd. Kort sagt, dina mentala och juridiska hinder blir lättare, eller tillintetgörs, om du är frilansare när du ska försöka starta upp ditt entreprenörskapsbolag än om du hade varit anställd av någon annan.

Mer tryggt

När vi ändå pratar om mentala hinder borde jag också nämna trygghet. Som vi alla vet kan det å ena sidan kännas otryggt att starta entreprenörskapsbolag och å andra sidan kännas tryggt med tillsvidareanställning. Frilans, å det tredje, är nämligen någonting mitt emellan. Det kan kännas mindre tryggt än en anställning av någon annan (åtminstone till en början, även om jag argumenterar för att det är mer tryggt långsiktigt än en tillsvidareanställning, men om vi bara pratar om känslor och om i början) så kan frilans kännas mindre tryggt än en anställning, men jag vågar samtidigt lova att det troligtvis känns mer tryggt än att bara driva ett entreprenörskapsbolag. Hur mycket man värderar känslan av trygghet varierar från individ till individ och vissa kan tycka att det är jätteviktigt. För mig personligen, som är extremt riskbenägen, har inte det här argumentet spelat någon roll, men för många andra skulle det kunna göra det. Om du vill ha en mjukstart och en känsla av en semi-trygg setup mellan din supertrygga tillsvidareanställning och fram till dess att du lyckats komma igång med ditt entreprenörskapsbolag så är helt klart frilans någonting för dig.

Nackdelar

I artikeln hittills har jag tagit upp det som är positivt, men det finns såklart negativa aspekter med att försöka kombinera frilans med att förverkliga sina entreprenörskapsambitioner också.

Nackdelar:

 • Alla kan inte frilansa
 • Det kan vara mer eller mindre svårt att få uppdrag beroende på din kompetens och senioritet
 • Det kan ta längre tid att komma igång med entreprenörskapsbolaget eftersom frilansande erbjuder en trygghet och inte samma stress
 • Det kan innebära lite dubbel arbetsbörda om du driver två bolag samtidigt - ditt konsultbolag och ditt entreprenörskapsbolag - när det kommer till exempelvis bokföring

Alla kan inte frilansa, utan det hänger ju på tillgång och efterfrågan och hur pass attraktiv din kompetens är på arbetsmarknaden - både vad gäller kvalitet (konkret kunskap) och kvantitet (hur länge du har hållit på med det). Finns det en hög efterfrågan och en liten tillgång brukar det kunna finnas frilansuppdrag och det allra vanligaste är att frilansa inom tech och som utvecklare. Andra negativa aspekter med frilans är ju också att det är tryggt så du kanske inte känner samma kniv mot strupen med att komma igång med ditt entreprenörskapsbolag. Den stressen kan vara tveeggad så till vida att den kan vara positiv för utvecklingen av bolaget, men kanske negativ för din hälsa. Så att frilansa samtidigt kan definitivt göra entreprenörskapsbolagets framfart lite långsammare. Utöver det kan det vara en negativ faktor med arbetsbördan som det innebär med två bolag - om du gör all din bokföring själv blir det såklart merarbete med två jämfört med ett bolag.

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis anser jag att de positiva aspekterna överväger de negativa och att det är fantastisk möjlighet att kombinera frilans med entreprenörskap och som fler borde få upp ögonen för. Frilans behöver bara vara en skillnad i just setup, mellan en anställning som konsult och egenföretagande - du fakturerar själv från ditt egna bolag istället för att någon annan betalar dig en månadspeng från sitt, men det kan alltså också vara en segway till att förverkliga dina entreprenörskapsambitioner av alla de anledningarna som jag har nämnt i den här artikeln. Därför är det troligtvis så många entreprenörer som varit frilansare tidigare - just tack vare alla fördelarna som jag har nämnt. Det går självklart alldeles utmärkt att INTE välja frilansvägen också, men jag vill bara illustrera att den finns och förklara varför så många väljer att ta den. Sedan är det helt upp till dig. Många som lyssnar på min podcast har, liksom jag själv, entreprenörskapsambitioner eller är nyfiken på entreprenörskapslivet och därför ville jag djupa och förklara frilansupplägget en gång för alla. Om du är nyfiken på frilansvägen kan jag rekommendera dig att läsa min artikel Frilansarguiden - hur du blir frilansare i 17 steg och signa upp dig på en preorder av min kommande bok. Läs gärna också Where to find a co-founder om du vill få hjälp med att hitta en medgrundare.

Stort lycka till med alla era projekt och ambitioner där ute oavsett vilken väg ni väljer att gå och om ni har några frågor kan ni ställa dem i mitt forum - Företagande, Frilans och Tech - där svarar jag på allting. Glöm inte bort att prenumerera på podden Techskaparna och, där det går, ge betyg. Finns där poddar finns. Feedbacka gärna till mig vad ni tycker och vad mer för artiklar och podcastavsnitt ni gärna ser att jag skapar. Tack för att du har läst den här artikeln!

Här är även ett podcastavsnitt som jag har gjort på det här ämnet: Techskaparna episod 23 - SPECIAL - Frilans, företagande och entreprenörskap

Om du har feedback eller input så får du gärna maila mig på anna@annaleijon.com

/Anna Leijon
Anna Leijon close up photo

anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.